Finansieringskilder

Når du skal ansøge om stipendier, har du mulighed for at søge Institut for Antropologis egne stipendier, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, eller forskningsråd og eksterne fonde. Du skal være opmærksom på, at der gælder forskellige procedurer for forskellige stipendier.

Institut for Antropologis egne stipendier, Samfundsvidenskabeligt Fakultet:

Søger du på Institut for Antropologi, gælder denne vejledning fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside. Du kan typisk søge forår og/eller efterår.

Det Frie Forskningsråd

Der kan fra 2013 kun søges en slags individuelle stipendier hos Forskningsrådet: Forskeruddannelse uden for universiteterne. Hvis du ellers skal have et Ph.d.stipendie fra Forskningsrådene, skal du være en del af et kollektivt projekt. 

FFU-stipendier (Danida, tidligere RUF)

Der uddeles pt. ikke individuelle stipendier fra FFU. Bemærk i øvrigt, at når FFU har individuelle midler, kan du først kan søge FFU efter en forhåndsansøgning til Institut for Antropologi.

Ph.d.stipendier gives i forbindelse med kollektive projekter.

Internationaliseringsstipendier og Samfinansieringsstipendier under Forskerskolen

Eksisterer ikke længere.

Erhvervs ph.d. stipendier

Der uddeles ca. 100 erhvervs ph.d.stipendier pr år. Der er tre til fire ansøgningsfrister om året og ansøgningerne er typisk behandlet inden for tre måneder. 

Bemærk, at du først kan søge midler til Erhvervs ph.d. efter forhåndsansøgning til Institut for Antropologi. Start med at kontakte Forskningskonsulenten.

Andre ansøgninger til bevillingsgiver efter forhåndsansøgning til IA

Se vejledning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Ph.d.-stipendier til uddannelsesforskning