Samarbejdsudvalget på Institut for Antropologi

Samarbejdsudvalget er et forum for udveksling af information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold.

Se HSUs (Hovedsamarbejdsudvalget på KU) hjemmeside vedr. samarbejdsudvalgets beslutningsmyndighed.

Samarbejdsudvalget afholder to møder pr. semester.

Deltagere: jf. SU-aftalen.

Mødeleder: Institutleder Bjarke Oxlund
Sekretær for udvalget: Sandra Schöne Leth

Medlemmer

A-Side (ledelsen)

Bjarke Oxlund (Institutleder)
Heiko Henkel (Studieleder) 
Ayo Wahlberg (Vice-institutleder)
Christina Holbøll (Institutadministrator)

B-Side (medarbejderrepræsentanter)

Hanne Mogensen (Videnskabeligt Personale/VIP)
Stine Krøijer (Tillidsrepræsentant/TR for VIP)
Vicki Antosz (repræsentant for TAP)
Brian McGahey (repræsentant for Ph.D)
Helle Bundgaard (suppleant for tillidsrepræsentant)
Atreyee Sen (suppleant for VIP)
Oscar Salemink (suppleant for VIP)                                                                                                                                                  Katrine Fabricius Dahl (suppleant for TAP)                                                                                                                                           Erika Skov (suppleant for Ph.D)