Samarbejdsudvalget på Instituttet

Samarbejdsudvalget er et forum for udveksling af information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om arbejds- og personaleforhold.

Se HSUs (Hovedsamarbejdsudvalget på KU) hjemmeside vedr. samarbejdsudvalgets beslutningsmyndighed.

Samarbejdsudvalget afholder to møder pr. semester.

Deltagere: jf. SU-aftalen.

Mødeleder: Institutleder Helle Samuelsen
Sekretær for udvalget: Luise Mandrup Andersen

Medlemmer

A-Side (ledelsen)

Helle Samuelsen (Institutleder)
Heiko Henkel (Studieleder) 
Ayo Wahlberg (Vice-institutleder)
Christina Holbøll (Institutadministrator)

B-Side (medarbejderrepræsentanter)

Hanne Mogensen (Videnskabeligt Personale/VIP)
Stine Krøijer (Tillidsrepræsentant/TR for VIP)
Vicki Antosz (repræsentant for TAP)
Mette Marie Vad Carsten (repræsentant for Ph.D)
Helle Bundgaard (suppleant for tillidsrepræsentant)
Atreyee Sen (suppleant for VIP)
Oscar Salemink (suppleant for VIP)