Aftagerpanel - Institut for Antropologi

Thomas Roland, CSR-chef, COOP (forperson)
Kristine Poulsen-Hansen, Chefkonsulent, Arbejdstilsynet
Laura Møllen Nielsen, Fuldmægtig, Energistyrelsen
Sine Primdahl, Konsulent i By, Kultur og Miljø, Roskilde Kommune
Birgitte Feiring, Afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder
Nynne Sahl Frederiksen, Senior Project Manager, Kræftens Bekæmpelse
Mikkel Brok-Kristensen, ReD Associates
Helene Bie Lilleør, Chief of Interventions, Rockwoolfonden
Gertrud Ølgaard, Ekspertisechef, NIRAS
Iben Fog Saxe, Indehaver, Gemeinschaft
Asger Fihl Simonsen, Partner, Actant
Jacob Wachmann, Strategy Director, The Lego Group

Repræsentanter fra Institut for Antropologi

Bjarke Oxlund, Institutleder
Ayo Wahlberg, Studieleder
Stine Krøijer, Viceinstitutleder for samarbejde

Sekretær: Sarah Kirkegaard Verver, sv@samf.ku.dk

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bachelor i Antropologi, Kandidat i Antropologi, Master i Sundhedsantropologi.