Aftagerpanel – Københavns Universitet

Aftagerpanel - Institut for Antropologi

Thomas Roland (formand), CSR-chef i COOP
Kristoffer Brix Bertelsen Uddannelses- og forskningsministeriet
Finn Kjær Jensen, Gemeinschaft
Mikkel Brock-Kristensen, ReD Associates
Mette Larsen, Leder af Videnscenter for Familiepleje, Københavns Kommune
Birgit Lindsnæs, Senior Consulent, COWI
Ellen Lolck Madsen, TDC
Julie Serritslev, LEO PHARMA
Susan Wright, DPU/IUP, Aarhus Universitet
Gertrud Ølgaard, ekspertisechef, NIRAS

Repræsentanter fra Institut for Antropologi:

Helle Samuelsen, Institutleder
Heiko Henkel, Studieleder
Steffen Jöhncke, Viceinstitutleder og Leder af Antropologisk Analyse

Sekretær: Lasse Højmark Petersen

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bachelor i Antropologi, Kandidat i Antropologi, Master i Sundhedsantropologi.