Aftagerpanel - Institut for Antropologi

Thomas Roland (formand), CSR-chef, COOP
Kristoffer Brix Bertelsen Uddannelses- og forskningsministeriet
Mikkel Brok-Kristensen, ReD Associates
Mette Larsen, Leder af Videnscenter for Familiepleje, Københavns Kommune
Gertrud Ølgaard, ekspertisechef, NIRAS
Iben Fog Saxe, Gemeinschaft
Kristine Poulsen-Hansen, Erhvervsstyrelsen
Helene Bie Lilleør, Rockwoolfonden

Repræsentanter fra Institut for Antropologi

Bjarke Oxlund, Institutleder
Heiko Henkel, Studieleder

Sekretær: Luise Mandrup Andersen

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bachelor i Antropologi, Kandidat i Antropologi, Master i Sundhedsantropologi.