Aftagerpanel - Institut for Antropologi

Thomas Roland (formand), CSR-chef, COOP
Mikkel Brok-Kristensen, ReD Associates
Mette Larsen, Leder af Videnscenter for Familiepleje, Københavns Kommune
Gertrud Ølgaard, ekspertisechef, NIRAS
Iben Fog Saxe, Gemeinschaft
Kristine Poulsen-Hansen, Erhvervsstyrelsen
Helene Bie Lilleør, Rockwoolfonden

Repræsentanter fra Institut for Antropologi

Bjarke Oxlund, Institutleder
Ayo Wahlberg, Studieleder

Sekretær: Sarah Kirkegaard Verver, sv@samf.ku.dk

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: Bachelor i Antropologi, Kandidat i Antropologi, Master i Sundhedsantropologi.