29. oktober 2019

3 hjælpelærere til Faghistorie, forår 2020 V Antropologi

Studienævnet på Institut for Antropologi søger 3 hjælpelærere. Jobbet består i at lede holdundervisning på et af kursets 3 hold. Holdundervisning tilbydes som supplement til forelæsningerne med det formål at give de studerende en platform for diskussion og tilegnelse af viden faciliteret af en studerende på et senere stadie af sit studium.

Vi forventer, at du

  • har fulgt kurset Faghistorie I og II med succes
  • har gode evner til at formidle det faglige stof fra Faghistorie forelæsningerne, 
  • har gode evner til at moderere samtaler, processer og øvelser.

Stillingen som hjælpelærer er normeret til 159,5 timer i alt (2 timers holdundervisning om ugen i 14 uger + 1,5 times forberedelse pr. undervisningstime = 70 timer samt, 56 tilstedeværelsestimer ved forelæsninger, 30,5 timer til møder mv. og 3 timer til opstart af kursus)

Forelæsningerne forventes afholdt onsdage fra kl. 13-15 samt fredag fra 10-12 holdundervisningen onsdage fra kl. 15-17.

Hjælpelærere, der ikke tidligere har deltaget i introduktions­kursus i anvendt pædagogik, forventes at følge dette, inden undervisningen starter. Det er gratis at deltage og deltagelse aflønnes med 12 timer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator Henrik Vigh, hv@anthro.ku.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som hjælpelærer er aftalt mellem Finansministeriet og SUL (1). Timelønnen udgør
Kr. 217,87 + feriepenge og pension (pr. 1. april 2019).

Ansættelsen er tidsbegrænset med start 1. februar 2020 og slutdato 30. juni 2020.

Det er en betingelse for ansættelse som hjælpelærer, at du er aktiv studerende og kan fremvise studiekort.

Stillingerne kan søges af kandidatstuderende, som er indskrevet ved Antropologistudiet

Ansøgningsfrist: 24. November 2019

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Henrik Erdman Vigh

Info

Ansøgningsfrist: 24-11-2019
Ansættelsesdato: 01-02-2020
Afdeling/Sted: Institut for Antropologi

Søg i stillinger