16. september 2020

To studerende vinder essaykonkurrence om coronakrisen

Essaykonkurrence

Johanne Mailund Rebsdorf og Camille Holm Hasenfuss er vindere af forårets antropologiske essaykonkurrence om coronakrisen. På grund af mange stærke bidrag valgte dommerne at uddele to priser.

Illustration fra bogforsiden
Illustration fra bogforsiden. Illustration: Ask Fält Urheim

Tilbage i marts lancerede Institut for Antropologi på initiativ af de studerende en essaykonkurrence om den situation og de forandringer, som COVID-19-pandemien har skabt for den enkelte og for samfundet som helhed. Essays af en kreativ, subjektiv eller causerende natur var særligt velkomne.

I alt indsendte de antropologistuderende 19 essays, som nu udkommer i bogform i denne uge under titlen ’Coming of age in a Copenhagen lockdown – Antropologiske perspektiver på en pandemi’. De spænder over både det lokale og det globale og indeholder overvejelser om såvel de studerendes egen situation som kritiske iagttagelser på et mere strukturelt niveau.

”Der tegnede sig et billede af, at de indsendte essays falder i to kategorier – nemlig selvrefleksion og samfundskritik. Derfor besluttede vi i dommerkomitéen, at vi gerne ville kåre en vinder i begge kategorier,” forklarer institutleder Bjarke Oxlund, som derfor har fundet penge til ikke én, men to priser på hver 3.000 kr.

Selvrefleksion

Johanne Mailund Rebsdorf
Johanne Mailund Rebsdorf

I kategorien selvrefleksion vinder essayet ’Læsetid: 11 minutter og 56 sek.’ af Johanne Mailund Rebsdorf, fordi det indeholder en skarp og underfundig refleksion over tid og tidslighed under nedlukningen, samtidig med at essayet leger med den skriftlige form.

En af dommerne, lektor Cecilie Rubow, uddyber: ”Johanne Mailund Rebsdorfs ’Læsetid’ lykkes med at skabe sammenhæng mellem form og indhold. Essayet tager udgangspunkt i en enkelt, oplevet mikrobegivenhed, som sættes i relation til bestræbelser på effektivisering og andre konkrete eksempler. Det sender et stærkt budskab.”

I samme kategori var dommerne imponerede af det autoetnografiske essay ’To alene i et stykke’ af Magnus Juhl, som er både lyrisk og forførende med et fint blik på studenter- og byliv. Tilsvarende er essayet ’Fællesskab i kritiske tider’ af Oliver Birk Jessing spændende, fordi det kombinerer en god sans for form med en række interessante refleksioner over samvær i fællesskaber, som ikke er udgjort af familier.

Samfundskritik

Camille Holm Hasenfuss
Camille Holm Hasenfuss

I kategorien samfundskritik vinder essayet ’Covid-19 er lommelygten, der belyser globale mønstre af ulighed’ af Camille Holm Hasenfuss, fordi det leverer stærke og kritiske argumenter for, at coronaepidemien har blotlagt udbredt ulighed blandt forskellige befolkningsgrupper både ude og hjemme.

”Skarpt, klart og relevant,” siger lektor Heiko Henkel som begrundelse for at kåre essayet som vinder i kategorien, mens professor MSO Ayo Wahlberg supplerer:

”Essayet afslører og udstiller det, som vi egentlig godt ved – nemlig at vi lever i en ulige og diskriminerende verden – og Danmark er ingen undtagelse.”

I samme kategori fremhæver dommerne desuden Mia Kirstine Meinertsens essay ’Kunsten at yde samfundssind i et grænsebegrænset fællesskab’. Essayet leverer en velreflekteret kritik af, hvordan en appel til samfundssind skaber eksklusion, når den baseres på en moral knyttet til nationalisme og nationalt tilhørsforhold.

Bogudgivelse med alle essays

De to vinderessays er optrykt sammen med de 17 øvrige indsendte essays i antologien, som antropologistuderende Kristian Engberg har sat i produktion med støtte fra HK. Den bliver uddelt til alle studerende og ansatte ved instituttet.

Essaykonkurrencen på Antropologi har inspireret andre institutter og fakulteter på Københavns Universitet til lignende initiativer, og derfor kommer der også en samlet udgivelse for hele universitet, hvori alle de vindende essays indgår.

Læs antologien som pdf: Coming of age in a Copenhagen lockdown – Antropologiske perspektiver på en pandemi