11. maj 2020

Nyt projekt undersøger digitalisering af ældreomsorgen under coronakrisen

Forskning

Med en bevilling fra VELUX FONDEN vil forskere fra Institut for Antropologi nu afdække, hvilke konsekvenser digitaliseringen af ældreplejen under coronakrisen har for de ældre, de sundhedsprofessionelle og frivillige.

Ældre dame med gangstativ
Foto: Colourbox

Hvilken konsekvenser har det for de ældres trivsel og de sundhedsprofessionelles oplevelse af faglighed, når hele omsorgsnetværket omkring de ældre og kontakten til pårørende bliver digitaliseret under coronakrisen? Og sker der forskydninger i de ældres sårbarhed, når de nye teknologier, arbejdsgange og relationer vinder frem?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som en gruppe forskere ved Institut for Antropologi vil undersøge i et projekt takket være en bevilling på 335.969 kr. fra VELUX FONDENS særlige covid-19-initiativ.

Projektet tager afsæt i den digitalisering af ældreplejen, som allerede var i gang på Ærø, og som også bliver fulgt gennem et større projekt om brug af nye teknologier i ældreplejen, Sensing Old Age, under Center for Sund Aldring. Men coronakrisen har populært sagt sat turbo på udviklingen.

”Dataindsamlingen under coronaepidemien er en enestående mulighed for at skabe viden om de konkrete processer, som foregår under en digitalisering af omsorgsarbejdet. Vi kan undersøge de konsekvenser, det har for ældre borgeres trivsel, og den måde, sundhedsprofessionelle og civilsamfundsorganisationer arbejder for at skabe nærhed, sikre omsorg og pleje og opretholde fællesskaber i en ny digital hverdag,” forklarer Kristina Grünenberg, der er lektor på Institut for Antropologi.

Hun håber samtidig, at landets kommuner vil kunne bruge den nye viden i arbejde med digitalisering efter coronakrisen.

Fysioterapi og lægekontakt pr. skærm

Projektet er udarbejdet og vil blive udført i tæt samarbejde med adjunkt Line Hillersdal og kommende postdoc Jonas Winther. Projektgruppen samarbejder endvidere med Ærø Kommunes afdeling for sundhed og forebyggelse, som bidrager til den lokale koordinering af dataindsamlingen.

Sammen vil de afdække, hvad der f.eks. sker, når den ældres genoptræning med fysioterapeuten og samtaler med lægen eller pårørende pludselig foregår online via en skærm. Men spørgsmålet er også, hvordan den digitale omstilling påvirker de sundhedsprofessionelles arbejde, når de skal sætte sig ind i et nyt digitalt univers og mister den direkte fysiske kontakt med de ældre.

Det vil ske gennem indsamling og analyse af en bred vifte af data:

  • Projektet omfatter interviews med 15 ældre, 15 sundhedsprofessionelle samt 15 lokale medarbejdere og frivillige fra Ældresagen, Røde Kors og Hjerteforeningen.
  • Samtidig bliver udvalgte sundhedsprofessionelle bedt om at føre dagbøger suppleret med lydoptagelser og/eller fotodokumentation. Desuden bliver enkelte sundhedsprofessionelle og frivillige udrustet med bærbare kameraer, som kan dokumentere det daglige omsorgsarbejde.
  • Endelig håber forskerne senere at kunne gennemføre opfølgende feltarbejde på Ærø blandt rehabiliteringsmedarbejdere, hjemmepleje og plejecentre samt hjemmeboende ældre.

Del af større bevilling

I alt har VELUX FONDEN støttet 13 human- og samfundsvidenskabelige dataindsamlingsprojekter med en samlet bevilling på 5,5 mio. kr. Projekterne skal på forskellig vis undersøge, hvordan Covid-19-krisen påvirker vores liv og samfund.

”Det har vist sig, at det er gennem befolkningens adfærd og holdninger, politiske beslutninger og sociale reaktioner, at sygdommen foreløbig er blevet bekæmpet, og liv er blevet reddet. Derfor er det vigtigt, at de unikke data om krisen bliver indsamlet til fremtidig forskning, der kan kaste lys over både den aktuelle krise og derigennem også reaktioner på kommende udfordringer, f.eks. i forhold til klimakrisen og digitaliseringen," siger Henrik Tronier, der er programchef for fondens humanvidenskabelige uddelingsområde, i en pressemeddelelse.

For at skabe bedst mulig synergi er de støttede projekter samtidig blevet opfordret til at dele viden med hinanden.

Bjarke Oxlund, der er institutleder på Antropologi, hilser også bevillingen velkommen.

”Projektet om ældreplejen på Ærø er et flot eksempel på et etnografisk projekt, hvor forskernes interesse for ældreplejens betingelser bliver endnu mere aktuelt og relevant på grund af Covid-19. Institut for Antropologi er stolt over at huse projektet,” siger Bjarke Oxlund.

Læs mere om uddelingen og projekterne hos VELUX FONDEN.