19. juni 2018

Antropologer forsker sammen med lokalbefolkninger

Naturresurser

Hvordan navigerer indianske befolkninger i områder, hvor der tidligere er blevet udvundet fx olie eller naturgas?

Olie-forureningskatastrofe i Equador. Foto: Mike Kollöffel.
I dette område i det nordøstlige Equador skete olieforureningen omkring udvindingen 1972-1993. Lektor Stine Krøijer vil forske i forløbet omkring retssagen i forbindelse med forureningen. Foto: Mike Kollöffel.

To antropologer står bag et forskningsprojekt, der skal undersøge lokalbefolkningens strategier i forbindelse med forurening og fx korruption i områder med naturressourceudvinding i  Sydamerika.  Projektet har titlen LEAKS (Lækager) og handler om lokalbefolkningens muligheder for at opretholde deres livsbetingelser i områder, hvor der fx. bliver udvundet olie eller naturgas.

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilget mere end 4 millioner kr. til forskningsprojektet.

Forskningen bliver ledt af Mattias Borg Rasmussen, der blev ph.d. i antropologi 2012 (nu adjunkt ved Institut for Fødevare-og ressourceøkonomi ) og sker i samarbejde med Stine Krøijer, lektor ved Institut for Antropologi. Stine Krøijer vil undersøge lokalbefolkningens muligheder for at handle i efterspillet af en større forureningskatastrofe i Equador.  I forskningsprojektet deltager også ph.d. i geografi Penelope Anthias, Institut for Fødevare-og ressourceøkonomi.

Forsker sammen med den indianske befolkning

- Vi samarbejder med den indianske befolkning i Bolivia, Ecuador og Argentina. De vil tage aktivt del i analyse og perspektiver i forbindelse med forskningen. Udover at forbedre vores forskning bidrager møderne mellem de forskellige grupper til at skabe yderligere netværk mellem de berørte grupper i den indianske befolkning, og dermed får de også adgang til forskellige sparringspartnere, siger lektor Stine Krøijer.

Forskningsprojektet udmunder i en dokumentarfilm, der også vil bidrage til at gøre viden om mulige løsninger og strategier bredere tilgængelig.

Læs mere om LEAKS: Resource Enclaves and Unintended Flows in Latin America

Kontakt lektor Stine Krøijer
Tlf: 35 32 15 81