8. april 2020

Hvad optager Twitter-Danmark under Corona-krisen?

På Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) er er en håndfuld forskere gået sammen for at analysere Corona-diskussioner og -reaktioner på tværs af danske sociale medier og traditionelle nyhedsmedier med støtte af SAMF og DISTRACT-projektet. Du kan følge deres forskning her.

Deres første analyse er en kortlægning af, hvilke emner der fylder i Twitter-debatten, og hvordan disse er forbundet. Nogle foreløbige resultater:

  • Sundhed og økonomi udgør dominerende emner før, under og efter nedlukningen
  • Emnerne social distancering og sammenhold spiller en vedholdende rolle for Twitter-Danmarks reaktion, mens ’hamstring’ omvendt kun peaker kortvarigt
  • Klimaområdet er genstand for relativt stor opmærksomhed, mens f.eks. misinformation og cybersikkerhed er perifere emner

I de kommende uger vil flere analyser løbende komme til. Følg også deres arbejde på Twitter (@CPH_SODAS, @distractdenmark) og www.sodas.ku.dk.

For yderligere oplysninger, kontakt PhD-studerende Thyge Ryom Enggaard.