Seks nye arrangementer for antropologer i praksis: Om muligheder og udfordringer – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Om instituttet > Arrangementer > Seks nye arrangementer...

Seks nye arrangementer for antropologer i praksis: Om muligheder og udfordringer

Antropologisk Analyse på Københavns Universitet og MANTRA, Moesgårds Antropologiske Analyseenhed på Aarhus Universitet, inviterer i samarbejde med Antropologforeningen og Dansk Etnografisk Forening til tre seminarer for de nævnte målgrupper:

  • Iværksætter-antropologer
  • Regions-antropologer
  • Centraladministrations-antropologer

Regionerne, Centraladministrationen og Iværksætterfeltet er blevet store antropologiske arbejdsfelter de seneste år. Hvad arbejder antropologer med på disse felter? Hvordan fungerer disse områder som rammer om antropolog-arbejde? Hvilke særlige muligheder for udfoldelse giver disse felter - og hvilke udfordringer møder antropologerne her?

Har du lyst til at vide mere om disse arbejdsfelter eller dele viden fra disse med antropologkollegaer fra andre enheder eller steder i Danmark? Så deltag i et eller flere af de tre seminarer, hvor vi gennem vidensudveksling kan blive klogere på antropologien i praksis anno 2019.

Vi sender snarest program ud for de seks nye arrangementer, men sæt et stort kryds i kalenderen, hvor du kan møde fagfæller, der arbejder inden for samme eller lignende områder som dig selv.

Datoreservation
Antropologer som iværksættere Aarhus 23. maj 2019 kl. 9.00-12.00
Antropologer som iværksættere København 27. maj 2019 kl. 15.00-18.00

Antropologer i Centraladministrationen (og omegn) Aarhus 28. maj kl. 8.30-12.00
Antropologer i Centraladministrationen (og omegn) København 19. juni kl. 12.30-15.30

Antropologer i Regionerne Aarhus 12. juni 2019 kl. 11:30-16.30
Antropologer i Regionerne København 18. juni 2019 kl. 10.00-15.00

NB. Bemærk arrangementerne primært er for praktikere. Et begrænset antal pladser til studerende (studiepris) fordeles efter først til mølle princippet.