Oplæg: Nabolyde og hjemmets lyde

Antropolog Sandra Lori Petersen undersøger, hvordan vi oplever lydene af vores naboer. Hun ser blandt andet på mønstre og tendenser i, hvornår beboere i lejligheder oplever lydene af deres naboer som generende støj og har interviewet beboere i Struer og København og talt med en del professionelle, som i kraft af deres erhverv er i berøring med nabostøjsproblematikker på forskellige måder.

I anledning af den internationale støjdag den 29. april, 'International Noise Awareness Day', fortæller Sandra Lori Petersen mere om sin forskning på Sound Hub Denmarks webseminar om hverdagsstøj: Everyday Noise: How it affects our daily life and how to minimise impact and annoyance.

Bemærk, at et anden arrangement samme dag på Struer Bibliotek med deltagelse af Sandra Lori Petersen - også med fokus på nabostøj - er aflyst.

Læs mere om Sandra Lori Petersens forskning her