Oplæg: Nabolyde og hjemmets lyde

Antropolog Sandra Lori undersøger, hvordan vi oplever lydene af vores naboer. Hun ser blandt andet på mønstre og tendenser i, hvornår beboere i lejligheder oplever lydene af deres naboer som generende støj og har interviewet beboere i Struer og København og talt med en del professionelle, som i kraft af deres erhverv er i berøring med nabostøjsproblematikker på forskellige måder. Sandra Lori fortæller mere om sin forskning på Struer bibliotek d. 29. april.

Læs mere om hendes forskning her