Mellem uddannelse og arbejde: nye migranter i Danmark

Hvert år kommer stadig flere unge migranter fra ikke-EU lande til Danmark, som skal under uddannelse eller på kulturel udveksling.

Men hvem defineres som uddannelsesmigrant i Danmark? Skal de have krav på at kunne blive i Danmark, når de ikke længere studerer eller når deres udvekslingsophold udløber? Skal de have lov til at arbejde, og hvor meget? Integrerer de sig bedre i landet, når de først er blevet uddannet her?

Debatten tager fat på følgende:

- Hvordan oplever disse migranter deres deltagelse i det danske samfund? - Hvordan drager de nytte af deres ophold i Danmark?

- Hvilken rolle spiller de mere eller mindre formelle uddannelsesordninger for disse unge menneskers fremtidsmuligheder?

På den ene side ønsker Danmark at klare sig godt i en øget global konkurrence, hvor både bevægelig arbejdskraft og erfaring fra andre kulturer er vigtig. På den anden side ønsker et politisk flertal at opretholde en relativt restriktiv indvandrerlovgivning. Det er i dette krydsfelt, de unge migranter befinder sig, når de skal skabe en hverdag i Danmark. Kun sjældent bliver der spurgt til deres opfattelser og erfaringer.

Antropologer fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har i de sidste tre år beskæftiget sig med disse spørgsmål i et forskningsprojekt, der har fokus på tre grupper af midlertidige migranter i Danmark: ukrainske landsbrugspraktikanter, filippinske au pairer og nepalesiske studerende. Fælles for de tre grupper er, at deres ophold er betinget af, at de er under en form for uddannelse. Projektet har belyst migranternes egne erfaringer med livet i Danmark, deres møde med det multikulturelle samfund, samt deres håb og forestillinger for fremtiden.

Arrangementet er gratis og åbent for alle!

Vera Skvirskaja er arrangør af debatten. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte hende på vera.skvirskaja@anthro.ku.dk

Program

13:00  Velkomst v. Vera Skvirskaja, Københavns Universitet 

13:05  Introduktion v. Karen Fog Olwig, Københavns Universitet 

13:15 Mellem udlængsel og hjemve: Familieforbindelser og fremtidsmuligheder blandt filippinske au pairer, v. Karina Dalgas, Københavns Universitet

13:35 ’Uddannelsesmæssig mobilitet’: dilemmaet omkring de ukrainske praktikanter i dansk landbrug, v. Vera Skvirskaja, Københavns Universitet

13:55 Internationaliserede markeder og transnational uddannelsesmigration: nepalesiske studerende i Danmark, v. Karen Valentin, Aarhus Universitet

14:15 – 14.45 Pause

14:45 – 16.00 Diskussion, Ordstyrer: Zachary Whyte, Københavns Universitet

Oplæg til diskussion, v. Nina Trige Andersen, historiker og journalist og John E. Andersen, institutleder og tidligere leder af det internationale kontor, Københavns Universitet.