Antropologi i praksis: Antropologer i regionerne – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Om instituttet > Arrangementer > Antropologi i praksis:...

Antropologi i praksis: Antropologer i regionerne

Antropologisk Analyse på Københavns Universitet og MANTRA, Moesgårds Antropologiske Analyseenhed på Aarhus Universitet, inviterer i samarbejde med Antropologforeningen og Dansk Etnografisk Forening til seminar og workshop for antropologer i regionerne.

Regionerne er blevet et stort antropologisk arbejdsfelt de seneste år. Har du lyst til at vide mere om dette arbejdsfelt eller dele viden fra regionerne med antropologkollegaer fra andre enheder eller steder i Danmark? Så deltag i dette seminar, hvor vi gennem vidensudveksling kan blive klogere på antropologien i praksis anno 2019.

Program

10.00 Velkomst v/Bettina Skårup, Antropologisk Analyse, KU

10.15 Oplæg: Det uendelige feltarbejde i samspillet mellem hospital og kommuner
v/Helle Høstrup, Konsulent for Tværsektorielt samarbejde

10.45 Oplæg: Antropolog i psykiatrien - komplekse perspektiver på et komplekst felt
v/Katrine Schepelern Johansen, Leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

11.15 Spørgsmål og indledende plenumdebat, inkl. ultrakort præsentationsrunde

12.00 Frokostsandwich og netværkspause

12.45 Oplæg: "Nå, Birgitte, hvad kan du se?" Det antropologiske røntgenblik på uddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i Region H
v/Birgitte Bruun, Specialkonsulent, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES), Region H

13.15 Sundhedsantropologien som praksisfelt i regionerne – plenumdebat og optakt til fælles refleksioner, videndeling og spørgsmål til oplægsholderne – og hinanden (evt. i to grupper)

14.45 Stafetten kan gå videre: Skal der etableres et netværk, arrangeres et årsmøde eller lign.?

15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Du kan tilmelde dig arrangementet her:
http://www.antropologforeningen.dk/antropologer-i-praksis/

Pris pr. arrangement 250 kr./75 kr. for studerende.

Bemærk at arrangementerne primært er for praktikere/professionelle antropologer i jobs inden for entreprenør/iværksætter-branchen. Et begrænset antal pladser til studerende (til studiepris) fordeles efter først til mølle princippet.

Der kan kun betales med kreditkort og ikke sendes faktura via EAN-systemet. Skal din arbejdsplads betale, håber vi, at du selv har mulighed for at lægge ud, hvis ikke du har adgang til et arbejdsrelateret kreditkort.