Forskere bruger deres viden til energioptimering i kommune – Københavns Universitet

14. december 2017

Forskere bruger deres viden til energioptimering i kommune

Forskningsprojekt med samarbejdspartnere fra så forskellige grene som antropologi, jura og computerteknologi vil sammen med Høje Taastrup Kommune gøre noget ved problemer med indeklima i kommunens folkeskoler. - Det er spændende, at vi som forskere får nogle helt konkrete problemstillinger ude fra virkeligheden, som vi kan lege med. Det er fedt, at vi kan være med til at gøre en forskel i samfundet, siger adjunkt Simon Westergaard Lex

Kommunen deltager sammen med 11 andre parthavere. Projektet er en del af ”Smart Cities Accelerator”, der har til formål at fremme mere bæredygtige kommunale energiløsninger på tværs af den dansk-svenske region Greater Copenhagen.

Hvor kommunen gerne ville stille bygninger til rådighed – i det her tilfælde skoler - ville antropologerne undersøge sociale og organisatoriske forhold bag opfattelsen af indeklimaet. For det er meget forskelligt fra person til person

– Indeklimaets tilstand er ikke alene et teknisk anliggende. Der er både en personlig og en social del i opfattelsen af indeklimaet. På skolen er det noget som lærere, elever og servicepersonale i dagligdagen forholder sig til, og hvis vi skal være med til at løse problemet, så er det vigtigt at kigge på deres forståelser og forhandlinger af indeklima, forklarer Simon Lex.

– Det er vigtigt for mig ikke at overgøre mit disciplinære ophav. Faktisk vil jeg i det tætte og intense samarbejde helst glemme min faglige baggrund. Når vi sidder sammen, så er vi et team. Jeg vil hellere have fokus på det, vi skal opnå frem for at oppuste min egen faglighed – det handler om at komme i gang, og der skal vores kompetencer nok vise sig, siger Simon Westergaard Lex.

Simon Westergaard Lex i ScienceReport.dk 13. december 2017: Forskere bruger deres viden til energioptimering i kommune