Alene er ikke ensomhed – Københavns Universitet

02. juni 2017

Alene er ikke ensomhed

Fra mange sider bliver der fortalt den ulykkelige historie om den ensomme ældre. Der er opstået en samfundsdiskurs om, at en lykkelig alderdom hænger sammen med en aktiv deltagelse i fællesskabet. Behovet for at deltage i fællesskabet er bare ikke nødvendigvis så stort blandt alle ældre. Postdoc Henrik Hvenegaard Mikkelsen har udført feltarbejdet blandt ældre i forbindelse med sit arbejde ved Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring, og har oplevet samfundsdiskursen på tætteste hold blandt fagpersoner, der har med de ældre at gøre. Samtidig oplevede han også, at det ikke nødvendigvis var den samme opfattelse af lykkelig alderdom, der gik igen blandt de ældre. Henrik Hvenegaard Mikkelsen er blevet interviewet til Ældre Sagens medslemsblad, hvor han kommer ind på at alderdom godt kan betyde alenehed, men ikke nødvendigvis ensomhed.

Henrik Hvenegaard Mikkelsen, De knap så ensomme mænd, Ældre Sagen, juni, 2017.