5. april 2017

Vokseværk og projektmageri

Antropologiske forskere i aldring og medicin barsler  med nye idéer (og én baby). Bagerst fra venstre: Simon Meggers Matthiesen, Anja Steinmejer, Sofie Rosenlund Lau, Bjarke Oxlund, Henrik Hvenegaard Mikkelsen. Forrest fra venstre: Susan Whyte, Loa Teglgaard Christensen, Birgitte Bruun

Gruppen af forskere ved Institut for Antropologi, som forsker i ældre, medicin eller begge dele, bliver ved med at vokse og udgør nu i sig selv en undergruppe af den store forskergruppe for Sundhed og Livsomstændigheder

I foråret 2017 iværksættes tre nye delprojekter under den oprindelige bevilling fra Nordeafonden til Center for Sund Aldrings  (CESAs) forskningsaktiviteter ved Institut for Antropologi.

  • Videnskabelig assistent Anja Steinmejer har indledt en etnografisk undersøgelse under overskriften: ”Præstø Multicenter – ét center, mange brugere”. Undersøgelsen fokuserer på et nyetableret multicenter i samarbejdskommunen Vordingborg med henblik på at afdække, hvilken betydning centret har for lokalsamfundet som ramme for aldring.
  • Videnskabelig assistent Simon Meggers Matthiesen indleder i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og deres TRYG-fond finansierede projekt, ”Ingen Alder”, et fem måneder langt etnografisk feltarbejde i Holstebro, Viborg, Århus og Fåborg-Midtfyns kommuner. Undersøgelsen skal afdække nye dimensioner af , hvad danske ældre opfatter som væsentlig for deres livskvalitet i seniortilværelsen. Med sit fokus på vest-Danmark vil undersøgelsen danne grundlag for sammenligninger med de fire Østdanske kommuner, som udgør grundstammen i CESAs lokalsamfundsstrategi.
  • Videnskabelig assistent Nanna Hauge Christensen begynder i maj en etnografisk undersøgelse af Vordingborg Kommunes projekt ”Kulturstyrke”, som er et tilbud til folk, der er sygemeldte med stress, depression eller angst. Vordingborg har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsens Satspuljemidler for Kultur på Recept, hvor langtidssygemeldte tilbydes forløb med museumsbesøg, læsegrupper, musikoplevelser m.m. Den etnografiske undersøgelse skal følge deltagerne over hele forløbet og være med til at belyse, hvad denne type indsats kan kaste af sig.

 

Projektmageri

Gruppens alderspræsident, professor Susan Whyte, er med i en gruppe af forskere og kunstnere fra Århus,, KORA, USA og Australien, som har for nyligt modtaget en bevilling fra VELUX fondene til at undersøge aldring som menneskeligt vilkår.

Alle gruppens øvrige forskere barsler med nye projektforslag enten som hovedansøgere, medansøgere, eller begge dele (se oversigt nedenfor), mens ét medlem af gruppen, ph.d.-studerende Loa Teglgaard Christensen, helt konkret er på barsel med sin 10 uger gamle baby, Svend, og vender tilbage til projektet primo 2018.

Postdoc Henrik Hvenegaard Mikkelsen (Forskningsrådet for Kultur & Kommunikation –indsendt i april 2017)

Projekttitel: Dis-integration: Ethnographic Studies of Stress, Marginalization and Loneliness in Denmark (tænkt indlejret på Institut for antropologi)

Postdoc Nete Schwennesen (VELUX opslag – post doc stipendier/”Rehabilitering af ældre” – videre til 2. runde)

Projekttitel: Sociale digitale teknologier i rehabilitering af mennesker med demens  (i samarbejde med København Kommune, Åbenrå Kommune, Alzheimerforeningen, Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi) (tænkt indlejret på Institut for antropologi)

Ph.d.-studerende Sofie Rosenlund Lau (VELUX opslag – ”Ældre & Medicin” – indsendt marts 2017)

Project: Decision Aid for Prescription of Antidepressants to Frail Seniors (tænkt indlejret på Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet)

Lektor Bjarke Oxlund (VELUX opslag – ”Humanvidenskabelig Aldringsforskning” – indsendt marts 2017)

Projekttitel: SmartAgeing & Health: Taking COPD telecare to scale in Denmark ("The SAMCOP project") (sammen med postdoc Birgitte Bruun, postdoc Nete Schwennesen, Region Sjælland, Vordingborg Kommune og Danny Miller, University College of London)

(tænkt indlejret på Institut for antropologi)

Professor Susan Whyte (VELUX inviteret ansøgning– bevilget december 2016)

Projekttitel: ”Aldring som menneskeligt vilkår: Radikal usikkerhed og søgen efter det gode (gamle) liv” (indlejret på Århus Universitet). Projektet er et samarbejde mellem antropologer, filosoffer og kunstnere, som undersøger, hvordan mennesker, der lever under ekstreme livsomstændigheder i Danmark, Kirgisistan, Uganda og USA, opnår det gode liv i alderdommen. (se https://kora.dk )