13. oktober 2015

Veteraner tilbage på arbejdsmarkedet med antropologisk hjælp

Mange danske veteraner forlader hvert år forsvaret uden en klar vej tilbage til det civile arbejdsmarked. To nye projekter forsøger at rette op på dette. Lektor Birgitte Refslund Sørensen fra Institut for Antropologi skal være med til at se på, hvordan projekternes resultater kan udbredes til i større grad at sikre veteranernes aktive deltagelse i det civile samfund

Hvert år forlader et stort antal veteraner forsvaret på grund af skader, kontrakt-ophør eller fordi de ønsker en anden karriere. Nogle har kun været ansat i forsvaret i få år, andre har været der i mange. Nogle har særlige fysiske eller psyko-sociale udfordringer, men alle står de over for den udfordring at finde ud af hvilke faglige og personlige kompetencer, de har fået i forsvaret, og hvordan disse kompetencer kan bruges i et civilt arbejde.

Lektor ved Institut for Antropologi Birgitte Refslund Sørensen har de seneste år forsket i netop disse problemstillinger, og sammen med Matti Weisdorf skal hun i det kommende år dokumentere og evaluere to nye projekter, der har fokus på at hjælpe danske veteraner tilbage på arbejdsmarkedet. Det ene projekt fokuserer på at skabe netværk og partnerskaber mellem veteraner og virksomheder, mens det andet projekt ser på, hvordan veteraner ramt af post traumatisk stress kan få et godt hverdagsliv og derved igen blive en del af arbejdsmarkedet.

- Disse projekter er vigtige, fordi de kan være med til at nuancere den samfundsmæssige opfattelse af veteranerne, som hidtil har fokuseret på problemerne. Men projekterne kan også give inspiration til, hvordan virksomheder, offentlige myndigheder, sociale institutioner og fagfolk kan samarbejde om at finde nye og kreative løsninger, der gavner både den enkelte og samfundet, forklarer Birgitte Refslund Sørensen, der som evaluator af projekterne blandt andet skal være med til at anvise, hvordan projekternes resultater kan udbredes til i større grad at sikre veteranernes aktive deltagelse i det civile samfund.

De to projekter ”Erhvervsinitiativ for udsatte veteraner” og ”Tættere på arbejdsmarkedet med et godt hverdagsliv” udføres af henholdsvis Care Consulting og Handicapidrættens Videnscenter. Projekterne løber til og med udgangen af 2016.