26. januar 2018

Velfærdsteknologi kræver nye roller og nytænkning

Velfærdsteknologi er ikke blot en snuptagsløsning, der kan effektivisere omsorgsarbejdet. Velfærdsteknologi stiller nye krav til borgerne og giver fagprofessionelle nye roller, viser antropolog Nete Schwennesens forskning

Der er en tendens til at se teknologi som en simpel snuptagsløsning på behovet for at effektivisere. Men i virkeligheden skaber teknologierne mere komplekse forløb, som stiller nye krav til borgere og professionelle.

Det siger Nete Schwennesen, der er post.doc ved Københavns Universitets Institut for Antropologi.

Teknologi gør ikke arbejdet af sig selv

Hun har undersøgt et projekt i en kommune, hvor man i genoptræningen af hoftepatienter gør brug af den såkaldte ’ICURA-teknologi’ – en metode til digital genoptræning af borgere, som er visiteret til et kommunalt genoptræningsforløb.

Projektet demonstrerer ifølge Nete Schwennesen to vigtige pointer omkring kommuners brug af teknologi:

For det første bør man gentænke ideen om, at teknologi i sig selv gør arbejdet. Når ny teknologi indføres, skal der etableres nye arbejdsgange, som understøtter den tilsigtede brug af teknologien.

- Det er ikke altid ligetil. Det kræver en engageret ledelse, og det kræver tid og ressourcer at finde ud af, hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt. Ofte er implementeringen båret af enkelte ildsjæle, men alle medarbejdere skal med, hvis teknologien reelt skal gøre en forskel, siger hun.

Læs hele artiklen på Viden På Tværs: Velfærdsteknologi kræver nye roller og nytænkning