22. oktober 2019

Antropolog udvikler læringsmodel til højrisiko-arbejde

Anvendt antropologi

Antropolog og ph.d. studerende Lotte Palm Høgh bruger antropologien til at udvikle læring hos Rigspolitiet og på Frømandskorpsets Elevskole.


Lotte Palm Høgh har med baggrund i antropologien og sin nuværende forskning hos Rigspolitiet udviklet
en læringsmodel til uddannelse i høj-risiko-arbejde. Modellen er udviklet hos Frømandskorpsets Elevskole:

- Traditionelle læringsmodeller er primært baseret på intellekt. På refleksion, diskussion og læsning af et pensum. Men man kan ikke intellektualisere sig til at være i livsfare. På Elevskolen får eleverne på egen krop erfaring med at håndtere farlige, udfordrende og stressende situationer. Mens traditionelle læringsmodeller betragter stressbelastning som en hæmsko for læring, er stressbelastning fx et mål i sig selv på Elevskolen, og de perspektiver inddrager den nye læringsmodel, siger Lotte Høgh, der er ph.d. studerende ved Institut for Antropologi.

Læringsmodellen skal bruges til at videreudvikle uddannelse hos Frømandskorpsets Elevskole.

Skal bruges til videreudvikling af uddannelse

- Antropologien kan metodisk og analytisk rumme, at uddannelse og læringsprocesser består af meget mere end at behandle et standardiseret pensum i klasselokalet

Lotte Palm Høgh, antropolog

Hos Frømandskorpset arbejder Lotte Høgh med deltager-observation for at skabe et bedre teoretisk grundlag for uddannelse til høj-risiko-arbejde:

- Antropologien kan metodisk og analytisk rumme, at uddannelse og læringsprocesser består af meget mere end at behandle et standardiseret pensum i klasselokalet. Frømandskorpsets Elevskole sprænger den traditionelle læringsramme, og ved at integrere og analysere de forhold, som traditionelle læringsmodeller udgrænser, kan man skabe et bedre grundlag for at uddanne til højrisiko-arbejde, forklarer Lotte Høgh.

Lotte Høgh fortsætter sit ph.d. forløb i Rigspolitiet, hvor hun skal bidrage til Politiskolens uddannelse.

- Mit projekt var i forvejen et anvendt antropologisk projekt, da jeg er ansat i Rigspolitiet, som igangsatte mit ph.d.-projekt for at skabe viden til Politiskolens uddannelse. Samarbejdet med Frømandskorpset har foregrebet et delmål med min ph.d. ved at oversætte min forskning til en læringsmodel, der er bredt anvendelig til at forstå og videreudvikle uddannelse til højrisiko-arbejde, fortæller hun.

Kontakt ph.d studerende Lotte Palm Høgh lh@anthro.ku.dk