11. juli 2014

Travlhed i den antropologiske aldringsforskning

Center for Sund Aldring er gået ind i sin anden fem-årige fase (2014-2018), og det giver travlhed i den antropologiske del af den store forskningssatsning, som udfolder sig på tre forskellige fakulteter.

1. april tiltrådte ph.d. i antropologi Henrik Hvenegaard Mikkelsen en to-årig postdoc stilling på et projekt om ældre og socialt isolerede mænd på Møn. Allerede 24. april holdt Henrik oplæg sammen med lektor Bjarke Oxlund på Sundhedssekretariatet i Stege, Vordingborg Kommune, der sammen med Ishøj og Københavns er samarbejdskommuner for Center for Sund Aldring.

2. maj forsvarede Master i Sundhedsantropologi, Bodil Hedegaard Ludvigsen, med succes sin ph.d.-afhandling: ”Medborgerskab og tilpasning. Ældre mennesker med hjemmesygepleje – Perspektiver på sociale relationer, forebyggelse, medicin og døden.”

Bodil vil fortsat være tilknyttet den antropologiske aldringsforskning i årene, der kommer.

19. juni fik professor Susan Whyte og lektor Bjarke Oxlund antaget deres artikel: Measuring and Managing Bodies in the Later Life Course i det Oxford-baserede tidsskrift Journal of Population Ageing (DOI 10.1007/s12062-014-9104-9). Artiklen er en review-artikel, som i vid ustrækning er baseret på et tidligere afholdt ph.d.-kursus om livsforløbsanalyse i socialvidenskaberne.

20.-21. juni var Center for Sund Aldring vært for en international konference på Scandic Hotel under overskriften: Cultures of Health and Aging?, hvor forskere fra hele verden samledes for at diskutere aldringens udfordringer. I særlig grad deltog forskere fra de 10 eliteuniversiteter, som udgør ”The International Alliance of Research Universities”

Københavns Universitet er et centralt medlem af alliancen og havde i anledning af, at København i netop de dage var omdrejningspunkt for Europas største videnskabskonference ESOF (EuroScience Open Forum) taget initiativ til at afholde den vigtige konference. Lektor Bjarke Oxlund var medlem af den fire mand store videnskabelige arrangørgruppe.

25. juni deltog Bjarke Oxlund desuden i Science Slam-arrangementet “Fra skrumpehjerner til seniorsex” afholdt i forbindelse med ”Science in the City - ESOF” i Carlsberg-byen. I samarbejde med professor Vilhelm Bohr, lektor Rikke Lund, og professor Ellen Garde,  speed-snakkede Bjarke sig én gang i timen igennem et fire minutters oplæg om ældres seksualitet og fik på den vis formidlet til aldringsforskning til et nyt publikum i højhastighedsformat.

9. september afholdes for første gang halvdagsseminar med de tre kommuner, Vordingborg, Ishøj og København, med henblik på at tage de første skridt i retning af at udvikle innovative interventioner på lokalsamfundsniveau til fordel for ældre borgere i de tre kommuner.