Stort fremmøde til gæsteforelæsning: "Situating Body Theories" – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Om instituttet > Nyheder > Stort fremmøde til gæs...

08. april 2013

Stort fremmøde til gæsteforelæsning: "Situating Body Theories"

Antropologforeningen i Danmark (AiD), Medicinsk Antropologisk Netværk (MAN), og Institut for Antropologi (IA) havde fredag den 5. april i fællesskab arrangeret en gæsteforelæsning af prof. Annemarie Mol, University of Amsterdam, der tiltrak et stort publikum til Auditorium 1 i Gothersgade.

Det tætpakkede auditorium i Gothersgade.Kroppe skal forstås i kontekst
Annemarie Mol argumenterede for, at det er nødvendigt at forstå kroppe som værende situerede i henhold til både tid og sted.

Hvor den klassiske antropologi har taget den såkaldt vestlige tilgang til kroppen for givet – og på den baggrund har studeret eksotiske ”andres” kropsforståelser som noget særligt – har Mols studier i vestlig medicin, fødevarer og smag, givet hende det empiriske belæg for at udfordre den selvfølgelighed, der omgærder den vestlige tilgang til kroppen.

Prof. Annemarie Mol besvarer spørgsmål.

Mol konkluderer på den baggrund, at kroppe og kropsforståelser altid er situerede i tid, sted og rum med mulighed for en samtidighed af perspektiver på forskellige kropslige tilstande.

Efter en pause, hvor der blev serveret vin og snacks, havde de mange tilhørere mulighed for at stille spørgsmål og deltage aktivt i diskussionen af Mols kropsteorier.