14. juni 2014

Stor bevilling til projekt om antropologi som social praksis

Lektor Hanne Overgaard Mogensen har fået en bevilling fra Det Frie Forskningsråd på 6 mio. kr. til at gennemføre projektet The Practice of Anthropology: People and Ideas in Action.
Projektet udforsker antropologi som social praksis ved at følge antropologer, der arbejder i fire forskellige professionelle felter både inden for og uden for den akademiske verden: i sundhedssystemet, i erhvervslivet, med ledelse, og i tværfaglig forskning om videnskab og teknologi. Formålet er at identificere hidtil udokumenterede antropologiske kompetencer og opnå indsigt i, hvordan de overlapper eller supplerer kompetencer, som opnås gennem andre humanistiske fag, og derigennem bidrage til ny forståelse af de humanistiske videnskabers rolle i samfundet. Professor Morten Axel Pedersen deltager også i projektet.
Der vil blive opslået to stillinger som hhv. ph.d. og postdoc i forbindelse med projektet.
Projektet starter i 2015.