02. januar 2017

Stor bevilling til forskning i kollektive bevægelser som grundlag for et bæredygtigt samfund

Lektor Quentin Gausset har modtaget 6,2 millioner kroner fra VELUX-fonden til forskningsprojekt, der skal undersøge fællesskabets muligheder for at danne grobund for et bæredygtigt samfund

Klimaforandringer og udtømning af naturressourcer er et akut globalt problem, som kalder på kollektive løsninger. At begrænse global opvarmning til mindre end 2 grader kræver en omfattende omstilling af infrastruktur og økonomi, men det kræver en også ændring i adfærden hos den enkelte borger eller organisation.

De forskellige initiativer som regeringen og kommunerne i Danmark har fremlagt for at ændre individuel adfærd er koncentreret omkring individet frem for det fællesskab, som individet befinder sig i. Forskningsprojektet ”Kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer: Veje til det bæredygtige samfund” har modtaget 6,2 millioner kroner fra Velux Fonden til at se nærmere på fællesskabets indflydelse på den individuelle adfærd. Projektets mål er blandt andet at skabe konkrete tiltag for en bæredygtig omstilling med udgangspunkt i fællesskabet. Projektet vil pege på muligheder for et afbalanceret forhold mellem det traditionelle individfokus og et tilsvarende fokus på fællesskab, sociale normer og samfund.

”Kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer” er et tværfagligt projekt. Fra Institut for Antropologi medvirker ud over lektor Quentin Gausset, post-doc Simon Westergaard Lex og ph.d.-studerende Anette Høite Hansen. Derudover medvirker professor i Statskundskab Jens Hoff samt ph.d.-studerende i Statskundskab Maria Toft.

Det tværsektorielle aspekt er afgørende

Et grundlæggende element i projektet er et stærkt samarbejde med ni allerede etablerede danske miljøfællesskaber. Udover at være medfacilitatorer af forskningen arrangerer en af de medvirkende organisationer, Omstilling Nu, også 7 såkaldte Solution Labs.

På de 7 Solution Labs vil del-projekter og løsningsmuligheder bliver præsenteret for og diskuteret af praktikere fra andre fællesskaber end dem, der deltager i selve forskningsprojektet: kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og CSR medarbejdere, journalister og politikere. På den måde inddrager projektet flere forskellige sektorer og sikrer en tværfaglig styrke. Miljøorganisationerne bliver på den måde til medskabere af det teoretiske produkt og forskerne bliver integrerede i de praktiske løsningsforslag.

Kollektive bevægelser og skabelse af miljønormer: Veje til det bæredygtige samfund løber frem til udgangen af 2020.


Organisationen Omstilling Nu er en af de ni danske miljøfællesskaber, der deltager i projektet.