27. december 2017

Stor bevilling til forskning i forbedret varsling af epidemier i skrøbelige stater

Lektor og Institutleder Helle Samuelsen har fået en forskningsbevilling på 10 millioner kroner af Danida. Projektet skal forbedre Burkina Fasos lokale sundhedssystemer og sikre større inddragelse af lokalbefolkningen for at reducere risikoen for internationale epidemier

Med flere end 11.000 dødsfald blev ebola-udbruddet i Vestafrika fra 2014-2016 en stor og pludselig udfordring for det internationale sundhedsvæsen. Udbruddet var en påmindelse om, at fra et sundhedsmæssigt perspektiv er verden kun så sikker, som de mest skrøbelige stater.

I kølvandet på udbruddet var der en række undersøgelser af det internationale sundhedsvæsen, men kun få studier har set på betydningen af at styrke sundhedssystemer på det lokale niveau med inddragelse af lokalbefolkningen.
Lektor og Institutleder Helle Samuelsen har af Danida fået 10 millioner kroner til at undersøge hvordan inddragelse af lokalbefolkningen kan styrke det  lokale sundhedssystem og tidlig registrering af potentielle nye epidemier.

Helle Samuelsens forskning vil foregå i Burkina Faso. Målet for projektet er at forbedre de lokale sundhedssystemer for derved at reducere risikoen for nye udbrud af internationale epidemier. Dette vil projektet blandt andet gøre ved at se på, hvilken betydning etisk og kulturel sensitiv kommunikation har for hurtigt at opdage udbrud af stærkt smitsomme sygdomme.

Blandt verdens mest skrøbelige lande

Burkina Faso har omkring 18 millioner indbyggere og ligger i det politiske skrøbelige Vestafrika,  tæt på tre af de lande, der var ramt af ebola-udbruddet i 2014-16. Med en plads som nummer 185 af 188 lande på FN´s Human Development Index har landet store sociale, økonomiske og miljømæssige problemer. Omkring 80 procent af befolkningen bor på landet, hvor adgangen til sundhedsvæsnet er begrænset. Alt dette gør, at landet er særlig udsat for en epidemi. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan man bedst muligt sikrer et skrøbeligt land som Burkina Faso mod epidemier, der på grund af den udbredte fattigdom hurtigt kan udvikle sig og sprede sig til andre lande.

Projektet ”EMERGING EPIDEMICS: Improving preparedness in Burkina Faso” har modtaget en bevilling på 9.997.249 kroner og løber til og med 2023.