25. oktober 2015

Stor VELUX bevilling til antropologisk undersøgelse af biometriske teknologier

VELUX Fonden har bevilliget 5,8 millioner kroner til forskningsprojekt under ledelse af Professor Karen Fog Olwig, der skal se nærmere på biometriske teknologier såsom fingeraftryk og iris-scanninger, og hvordan disse ”objektive” teknologier skabes i krydsfeltet mellem sociale, kulturelle og politiske sammenhænge.

I de senere år har biometriske teknologier såsom fingeraftryk og iris-scanninger fået en central rolle i arbejdet med at spore migranters og flygtninges bevægelser og registrere deres identiteter. I takt med, at antallet af migranter og flygtninge er steget, er der derfor foretaget store investeringer i udviklingen af biometriske sikkerhedsforanstaltninger og grænsekontrolteknikker. Biometriske teknologier beskrives ofte som objektive, men set fra et antropologisk perspektiv er de indlejret i specifikke sociale, kulturelle og politiske sammenhænge.

Nyt omfattende forskningsprojekt på Institut for Antropologi skal se nærmere på disse sammenhænge og undersøge, hvordan de nye teknologier skabes. Projektet vil fokusere på teknologiernes sociale og politiske implikationer, de antagelser der knyttes til deres brug, og de identiteter, praksisser og relationer de fremmer og/eller hindrer. Projektet er ikke bare højaktuelt, det bidrager også til forskning i relationen mellem identitet, subjektivitet og sociale relationer i migrationsprocesser og til studier af teknologi og overvågning.   

Projektet ”Biometriske grænseverdener: Teknologier, kroppe og identiteter i bevægelse” er støttet med 5,8 millioner af Velux-Fondens pulje for humanvidenskabelig satsning. Tildelingen af puljens midler gives efter invitation. Det er første gang Institut for Antropologi opnår denne prestigefulde støtte.

Projektet starter 1. juli 2016 og løber frem til 31. december 2018. Ud over professor Karen Fog Olwig har projektet deltagelse af ekstern lektor Kristina Grünenberg, videnskabelig assistent Perle Møhl og ph.d.-studerende Anja Simonsen.