28. maj 2019

Stine Krøijer ny formand for Mellemfolkeligt Samvirke

Stine Krøijer, lektor ved Institut for Antropologi, er udnævnt som formand for ngo'en Mellemfolkeligt Samvirke. Hun vil blandt andet styrke fokus på ulighed i forhold til klimakrisen:

- Jeg vil være med til at udvikle organisationens arbejde omkring bæredygtig økonomi – altså hvordan sociale bevægelser nedefra kan skabe svar på udfordringerne omkring ulighed og bæredygtighed, siger Stine Krøijer, lektor ved Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til Mellemfolkeligt Samvirke.

Ved Institut for Antropologi forsker Stine Krøijer i politisk aktivisme og klima- og miljø både i Latinamerika og i Danmark. Hun samarbejder blandt andet med forskere fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi om forskningsprojektet LEAKS, der skal undersøge lokalbefolkningens strategier i forbindelse med forurening og korruption i områder med naturressourceudvinding i Sydamerika. 

Læs mere om forskningsprojektet LEAKS.