20. december 2017

Smart terrorsikring af byrum

De seneste 15 år har den vestlige verden været vidne til en række terrorangreb, der har medført en øget sikring af storbyer. Nyt Phd-projekt skal give ny viden om borgeres oplevelse af terrorsikring i tre københavnske byrum, og om den eksisterende praksis omkring sikring af byens rum

Inden for sikkerhedsbranchen udvikles der med hastig fart nye systemer og teknologier til terrorsikring, fx biometri, ansigtsgenkendelse, droner m.m. Gennem ny teknologi og komplekst datasamspil bidrager branchen til den smarte by og dens måde at sikre sig mod terrorangreb.

Samspillet mellem det fysiske, det teknologiske og det virtuelle er veludviklet inden for sikkerhedsbranchen, men samspillet med det menneskelige, sociale og mentale halter. Mange af de danske byrum skal gennemgå en terrorsikring inden for de næste år. Men betyder dette, at vi fremover må gå på kompromis med de åbne, frie, sjove, demokratiske byrum i sikkerhedens navn? Eller er det muligt at udvikle en både-og-løsning, der kombinerer det terrorsikrede rum med det menneskelige?

Innovativ rådgivning

Portrait of authorNyt projekt af ph.d.-studerende Stine Ilum skal se nærmere på terrorsikring af byens rum. Projektet vil give ny viden om, hvordan terrorsikring og terrorrisiko bliver oplevet i danske byrum, hvor værdier som tilgængelighed, demokrati og frihed spiller en central rolle. Projektet vil desuden give viden om, hvordan der i praksis bliver arbejdet med terrorsikring i dag. Målet er at udvikle en rådgivningsydelse, der faciliterer smart terrorsikring, som kombinerer sikkerhedsbranchens teknologitunge løsninger med en forståelse af menneskelige og samfundsmæssige værdier som fx frihed, demokrati, tryghed og åbenhed. 

Projektet er et samarbejde mellem den antropologiske konsulentvirksomhed Gemeinschaft og Stine Ilum, ph.d.-studerende ved Institut for Antropologi. Projektet er ét af ni projekter i forskerklyngen "Smart Cities Smart Buildings," der er del af innovationshub’en BLOXHUB’s Science Forum, og som har til huse i det nye BLOX byggeri på Christians Brygge.

Projektet er finansieret af Innovationsfonden og Realdania.

Læs mere om Innovationskampagnen her