26. oktober 2018

Rehabilitering af torturoverlevere

The Conversation

Flygtninge, som har været udsat for tortur, er ofte hindret i at skabe et socialt liv i et nyt land. En af torturens konsekvenser er, at der skabes dybe sprækker i de fællesskaber, som torturoverleveren er en del af - både i familien og i det omgivende samfund. Selvom behandling er vanskelig, er behandling vigtig for torturoverleverne og ikke mindst for deres børn. Lotte Buch Segal, lektor ved Institut for Antropologi, har skrevet et indlæg hos The Conversation.

Lotte Buch Segal, lektor ved Institut for Antropologi, har udført et etnografisk feltarbejde i en dansk NGO, som tilbyder rehabilitering til torturoverlevere. Hun har været på feltarbejde både i 2003-2004 og 2016-2018, og i sit indlæg hos mediet The Conversation fortæller hun om udgangspunktet for og behandlingen af torturofrene.
 
Mangel på integration blandt flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark, er et omdiskuteret emne, men migrationskritikere glemmer, hvor vanskeligt det kan være at vende tilbage til sit liv efter at have været udsat for tortur eller andre krigsrelaterede traumer, skriver Lotte Buch Segal.  Hun beskriver i indlægget, hvordan oplevelser af tortur efterlader ar i overleverens sociale relationer, ikke mindst nære slægtninge som børn og ægtefæller. Her trækker Lotte Buch Segal på nyere tværfaglig forskning på området.
Disse studier viser blandt andet, at selvom behandling måske ikke gør en tydelig forskel for den enkelte torturoverlever, så har behandlingen en positiv effekt på torturoverlevernes børn. 

Læs hele Lotte Buch Segals indlæg hos The Conversation her (på engelsk): How torture tears apart societies from within