Susanne Bregnbæk ved Institut for Antropologi har fået post doc-stipendium – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Om instituttet > Nyheder > Susanne Bregnbæk ved I...

21. november 2011

Susanne Bregnbæk ved Institut for Antropologi har fået post doc-stipendium

Projektet har titlen: An Exploration of the Religious Lives of Young Chinese Christians in Beijing.

Bevilgningen er på 1.718.574 kr.

Projektbeskrivelse: Kristendom er under stærk fremvækst i Kina, særligt blandt kinesiske urbane unge. Denne generation af 'små kejsere', der er vokset op efter indførelsen af Etbarnspolitiken i 1978 lever med store forventninger til deres formåen og et stigende misforhold imellem forventninger og deres aktuelle situation. På baggrund af fem måneders antropologisk feltarbejde i Beijing vil dette projekt undersøge betydning af unge kinesiske kristnes religiøse erfaringer og praksisser. Målet er 1. Politisk set: At undersøge hvorvidt unge kinesiske kristne opfatter deres religiøsitet som værende en form for modstand imod staten? Og 2. Eksistentielt set: At afdække sammenhængen imellem en erfaring af modgang og tiltrækningen af kristendommens løfte om et nyt liv. Selvom der officielt set har været religionsfrihed i Kina siden 1978 har den kinesiske stat et meget ambivalent forhold til religiøse grupperinger, der ligger helt eller delvist udenfor statens kontrol. Hvor nogle vestlige studier ser opblomstringen af kristendom i Kina som et fænomen, der vil føre til en gradvis demokratisering af Kina, er meningen i dette studie at række ud over sådanne ideologiske forudindtagelser. Ved at fokusere på sammenhængen imellem deres religiøse erfaringer og deres sociale strategier for fremtiden er hensigten at kaste nyt lys over mulighederne for social forandring i Kina

Læs mere på på Forsknings-og innovationsstyrelsens hjemmeside.