20. december 2019

Pernille Hohnen bliver Laurits Andersen professor ved Institut for Antropologi

Pernille Hohnens nuværende forskning omhandler digitalisering af det finansielle område, herunder ændrede organisationsformer og forbrugerrelationer i kølvandet på Big Data og udviklingen af personificeret markedsføring.

Pernille Hohnen har omfattende forskningserfaring inden for erhvervs- & organisationsantropologi og økonomisk antropologi. Siden sin ph.d. fra 1998 om udviklingen af markedsøkonomi i Litauen har hun varetaget en række danske og EU finansierede forskningsprojekter inden for områderne globalisering, arbejdsmarked, internationale standarder og forbrugerkultur.

Hendes komparative EU forskning inkluderer arbejdsorganisering og organisatorisk restrukturering i videnssamfundet samt EU jobområder i vækst. I en dansk sammenhæng har Hohnen også undersøgt brugen af internationale standarder, særligt inden for arbejdsmiljø og sikkerhed (OHSMS) både i industrien og på kommunale arbejdspladser. I de senere år har Hohnen forsket i globale forbrugerkulturer og global markedsføring.