På dannelsesrejse til fronten – Københavns Universitet

Institut for Antropologi > Om instituttet > Nyheder > På dannelsesrejse til ...

07. december 2016

På dannelsesrejse til fronten

For de danske soldater, som ph.d.-studerende Thomas Randrup Pedersen har fulgt før, under og efter deres udsendelse til Afghanistan, er krig ikke kun død, ødelæggelse og patriotisk selvopofrelse. Soldaterne ser udsendelsen som en dannelsesrejse, hvor de søger en personlig udvikling igennem den kropslige erfaring af krig.

Hvorfor melder unge, danske mænd og kvinder sig frivilligt til at blive sendt i aktiv krig? Det spørgsmål forsøger ph.d.-studerende Thomas Randrup Pedersen at svare på i sin nye artikel ”Get real: Chasing Danish warrior dreams in the Afghan ’sandbox’”.

Thomas Randrup Pedersen har fulgt et dansk kontingent før, under og efter deres udsendelse til Helmand i Afghanistan. Igennem et længere feltarbejde blandt soldaterne forsøger Thomas Randrup Pedersen at indkredse de unge soldaters ønske om at komme i krig.

- Det er ikke kun for at opleve adrenalin-kicket, at soldaterne vil afsted. Det er forhåbningen om, at de vil udvikle sig personligt, der trækker i dem. De tror på, at de i krigen kan få mulighed for at opleve hændelser, der vil gøre dem ikke bare til ”rigtige” soldater, men også til ”bedre versioner” af dem selv – for det er sådan, de opfatter den forandring, de kan se hos en del af deres kollegaer, der vender hjem igen, siger Thomas Randrup Pedersen.

Når kampen udebliver

Den kropslige erfaring er vigtig, når soldaterne vil virkeliggøre sig selv som soldater. Kamp kan ses og mærkes på kroppen, i modsætning til øvelserne. Men når der ikke er en kamp at kæmpe, og soldaterne i stedet må bruge deres tid på at vente i lejren, vender den eksistentielle udfoldelse sig til en eksistentiel venten. Denne venteposition kan for nogen være meget svær at håndtere.

- Der er soldater, der bliver desillusionerede, ikke på grund af krigens barbari, men tværtimod fordi de aldrig kommer i kamp. Det er denne skuffende oplevelse, der får nogen til at forlade Forsvaret og andre til at vende tilbage til krigen. Det er altså ikke så meget krigen som rusmiddel, der får soldaterne til at opsøge fronten igen, men derimod krigen som mulighedsrum for at realisere sig selv som en ”ægte” kriger og et ”autentisk” menneske, siger Thomas Randrup Pedersen.

Foxtrot Range, Camp Bastion, Helmand, Afghanistan. Foto: Thomas Randrup Pedersen ©