14. august 2018

Institut for Antropologi udvikler nyt kursus med international bygge-koncern

Brugerperspektiv

Nyt kursus skal lære ingeniør- og antropologistuderende at designe meningsfulde tek-løsninger til private boliger. Kurset bliver udviklet sammen med DTU og den internationale byggemateriale-koncern Saint-Gobain.

Sensorer til at måle temperaturer og luftfugtighed i huse, smarte køleskabe eller udluftningssystemer, der styres med en mobilapp. Der bliver bygget stadig flere teknologiske funktioner ind i vores private hjem. Men hvordan sikrer vi, at teknologien giver god komfort og faktisk bidrager til for eksempel et bedre indeklima eller et mere bæredygtigt energiforbrug?

Adjunkt Simon Westergaard Lex, Institut for Antropologi, udvikler sammen med byggematerialekoncernen Saint-Gobain og Danmarks Tekniske Universitet et nyt kursus om design, data og teknologi.

- Det er et tværfagligt forløb, hvor de studerende får muligheden for at koble de kvantitative målinger fra nye ’intelligente’ teknologier, og de kvalitative undersøgelser af, hvordan folk bruger teknologierne i praksis og eksempelvis hvilke sociale forhandlinger, der foregår omkring teknologierne, forklarer Simon Westergaard Lex, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ingeniører samarbejder med antropologer

I sommerudgaven af Saint-Gobains medarbejderblad er Simon Westergaard Lex udvalgt som portræt. I bladet fortæller han, hvordan antropologer sammen med ingeniører kan forbedre designet af de teknologiske løsninger til private og offentlige bygninger.

- Det er analysen og udviklingen af kvalitative data sammen med de kvantitative målinger, der skaber basis for vores arbejde. For virksomheder og organisationer arbejder antropologen først som ’medarbejderen’ med at samle rå data og distancerer siden sig selv fra organisationen for at generere en reflekteret analyse, siger Simon Westergaard Lex til Building Science Bulletin, Saint-Gobain.

Kurset til ingeniør- og antropologistuderende udvikles i et samarbejde med Christian Anker Hviid, Lektor ved DTU Byg, og forventes udbudt i foråret 2019. I forlængelse af kurset vil Institut for Antropologi, DTU og Saint-Gobain fortsætte med at udforske nye tværfaglige indsatser inden for bygnings- og materialebranchen. Samarbejdet er støttet af Realdania og Innovationsfonden.