7. juni 2018

Nyt center forsker i bæredygtighed

SUSY

Samfundsvidenskaberne spiller en vigtigt rolle i overgangen til bæredygtige samfund. Nyt tværfagligt center skal bidrage med konkret viden.

Bæredygtighed er en af de store udfordringer i vores tid. Naturvidenskaberne er fremherskende i forskningen i bæredygtighed, men det bliver mere og mere tydeligt, at overgangen til bæredygtige samfund også kræver en forandring i den måde vores samfund er organiseret på. Derfor spiller samfundsvidenskaberne en central rolle i udviklingen af de bæredygtige samfund.

 Det nye, tværfaglige center SUSY (Centre for Sustainibility and Society) åbnede i dag med åbningstaler af rektor Henrik Wegener, dekan Troels Østergaard og finansminister Kristian Jensen. Forskerne i SUSY skal  skaffe konkret og specifik viden om bæredygtighed.

 Institut for Antropologi deltager i det nye center med blandt andet forskning i miljøbevægelser i projektet COMPASS.

Læs mere om det tværfaglige center SUSY.