11. februar 2013

Nye professorater på Institut for Antropologi

Institut for Antropologi har pr. 1. februar ansat tre nye professorer, som alle overgår fra lektor-stillinger på instituttet. Det drejer sig om følgende:

Udvidet beskrivelse af de nyudnævnte professorer vil følge i forbindelse med tiltrædelsesforelæsninger senere på året.