25. juni 2013

Nye midler til antropologisk aldringsforskning

Bjarke Oxlund

Professor Susan Whyte og postdoc Bjarke Oxlund, begge fra Institut for Antropologi, har været med til at sikre en fortsættelse af Center for Sund Aldring (CESA) ved Københavns Universitet.

Sundhed og livskvalitet for ældre
Verdens befolkning bliver ældre og ældre, og om 30 år vil hver fjerde dansker være over 65 år. Men hvordan kan ældre få en sund og aktiv tilværelse? Hvad skal til for at øge ældres livskvalitet? Hvordan påvirkes vores samfund af det øgede antal ældre? Det er nogle af de spørgsmål, som Center for Sund Aldring søger at besvare.

Susan Whyte

Tværfagligt samarbejde
Centret har til huse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men er et tværfagligt initiativ, der involverer forskning på tværs af tre fakulteter. Susan Whyte og Bjarke Oxlund indgår således i et større tema sammen med forskere fra etnologi og sundhedstjenesteforskning, som i fællesskab skal undersøge aldringsspørgsmål i tre danske kommuner.

Bevilling muliggør ansættelser
Fortsættelsen af Center for Sund Aldrings aktiviteter er muliggjort gennem en gigantisk forskningsbevilling på 150 millioner kr. fra Nordea-fonden. Centret har eksisteret siden 2009, hvor Nordea-fonden gav de første 150 millioner kr. til tværvidenskabelig forskning i sundhed og aldring. På Institut for Antropologi vil den nye bevilling betyde, at det bliver muligt over en årrække at ansætte;

  • én midlertidig lektor
  • to postdocs
  • en ph.d.-studerende

Læs mere på Center for Sund Aldrings hjemmeside.