26. februar 2015

Ny vice-institutleder på Institut for Antropologi

Seniorrådgiver ved Institut for Antropologi Steffen Jöhncke er ny vice-institutleder med særlig fokus på beskæftigelse og erhvervskontakt

Institut for Antropologi har igennem en årrække haft et særligt fokus på beskæftigelse samt kontakt til erhversvlivet og andre aftagere af instituttets kandidater. Det er blandt andet med henblik på at styrke dette arbejde yderligere, at seniorrådgiver Steffen Jöhncke er blevet udnævnt til ny vice-institutleder.

- Jeg er meget glad for, at Steffen har takket ja til denne opgave. Jeg er sikker på, at Steffens store erfaring inden for dette område vil komme hele instituttet til gavn i årene, der kommer, siger Institutler Helle Samuelsen.

Steffen Jöhncke udpeges som viceinstitutleder for en tre-årig periode med særlig ansvar for udvikling af instituttets initiativer med henblik på at bidrage til en øget beskæftigelsesgrad blandt kandidater fra Institut for Antropologi. Steffens arbejdsopgaver vil være:

• Ansvar for – i samarbejde med studieleder - at videreudvikle instituttets aktiviteter indenfor undervisning og erhvervssamarbejde mhp at styrke de studerendes beskæftigelsesegnethed. Dette forventes gennemført i tæt samarbejde med VIP gruppen på instituttet.
• Ansvar for udvikling af instituttets netværk indenfor det offentlige- og private erhvervsliv i Danmark mhp at øge kendskab til antropologiske kompetencer, herunder afsøge nye muligheder for projektsamarbejde og andet erhvervssamarbejde, hvor studerende og dimittender kan beskæftiges.
• Ansvaret for den daglige ledelse af Antropologisk Analyse fortsættes.
• Deltage og bidrage aktivt i Instituttets ledelsesgruppe bestående af Institutleder, Studieleder,  PhD programleder, sekretariatsleder og viceinstitutleder med input til drøftelser af instituttets samlede strategi og koordinering af instituttets aktiviteter.
• Institutledelsesrepræsentant i Uddannelsesudvalg (hvor studieleder er formand)
• Fungere som stedfortræder for IL til møder og i udvalg, hvor IL er forhindret i at deltage.
• Bistå IL i forbindelse med øvrige afgrænsede ledelsesopgaver.