2. juni 2014

Ny tænketank har antropolog i central rolle

Karen Lisa Salamon, Lektor ved Institut for Antropologi, er med i den nye højprofilerede tænketank Big Future 2025, der skal undersøge, hvordan danske virksomheder kan sikre ansvarlig og grøn vækst

Hvordan tjener man penge, samtidig med at man agerer ansvarligt over for samfundet og miljøet? Det er det spørgsmål, den nystartede tænketank Big Future 2025, der har tidligere Vestas-topchef Ditlev Engel ved roret, skal forsøge at give svar på. Tænketanken tæller en række tunge drenge fra dansk erhvervsliv, men med til bords finder man også Karen Lisa Salamon, der er lektor ved Institut for Antropologi. Hun er blandt de blot ti personer, tænketanken har bedt være med til at undersøge, hvordan dansk erhvervsliv fremadrettet øger produktiviteten, samtidig med at det har fokus på bærdygtighed.

Passer godt til antropologi
Selvom Big Future 2025 er centreret om den absolutte top af dansk erhvervsliv, er der for Karen Lisa Salamon ikke noget mærkeligt i, at tænketanken også har ønsket at få en antropolog med på holdet.
- Tænketanken er sammensat så den bredt favner viden og erfaringer fra de fleste sektorer. Hovedfokus for arbejdet handler om at forberede dansk erhvervsliv på fremtidens behov og efterspørgsel, men da behov og efterspørgsel jo i sidste ende defineres af mennesker, var det helt bevidst, at de inviterede en antropolog med i tænkearbejdet. De ønskede at sikre, at "mennesket" og vores til tider uforklarlige - men netop menneskelige - adfærd, bliver tænkt ind i tænkearbejdet, forklarer hun.
- Jeg glæder mig over, at et initiativ med denne forretningsmæssige tyngde og forventelige fremtidige betydning for dansk erhvervsliv anerkender, at markeder og andre udvekslingsformer skabes af mennesker. Det er opmuntrende at se, at antropologiens viden om menneskers betydningsskabelse og adfærd også bliver anset for vigtig, når der skal bygges scenarier frem mod 2025, siger Karen Lisa Salamon, der har mange års erfaring med at forske i erhvervslivets ledelse, markedsføring og strategier.
- Jeg har tidligere været med i tænketanks- og fremtidsscenarie-processer, og for mig er det et utroligt spændende og vigtigt arbejde. Analysearbejdet trækker både på klassisk antropologisk teori og mangefacetterede analyseredskaber, men samtidig er det også meget praksisnært - det skal bruges direkte af aktører i både staten, kommuner og erhvervslivet. På den måde passer projektet godt til Institut for Antropologis satsninger på  Anvendt Antropologi og Business & Organisational Anthropology, som jeg er stærkt involveret i, siger Karen Lisa Salamon.

Antropologien får større betydning
Ifølge Karen Lisa Salamon har antropologien meget at bidrage med i forhold til at løse netop den slags problemstillinger, den nye tænketank skal finde løsninger på. - Vores fag har en videnskabelig tyngde omkring det, som økonomer og andre planlæggere har kaldt “den menneskelige faktor”. De har en tendens til henregne denne faktor til at være en ”ubekendt” størrelse, som de undlader at indtænke i deres analyser og beslutningsprocesser, fordi de ikke har et analytisk sprog til det. Men antropologien har et sådant analytisk og teoretisk sprog. For eksempel er det en voksende erkendelse blandt økonomer, at forbrugere ofte ikke gør, hvad de siger, de vil gøre. Dermed er vi langt fra de rationelle forudsætninger, som planlæggernes videnskaber opererer med. Derfor vil antropologer få større og større betydning i forhold til fremtidens arbejde med at forstå og forudsige blandt andet efterspørgsel og præferencer, og dermed bidrage til produktudvikling og markedsplanlægning, siger Karen Lisa Salamon.

Big Future 2025 er nedsat af Niels Duedahl, CEO i SE. Det samlede hold bag Big Future 2025 er: Peter Høgsted, adm. direktør i Coop Danmark Dorte Gleie, adm. direktør i Den Blå Planet Per Have, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond Bente Overgaard, koncerndirektør i Nykredit Christian Stadil, adm. direktør i Hummel Karen Lisa Salamon, antropolog på KU Henrik Heideby, adm. direktør i PFA Pension Steen Hildebrandt, professor ph. d., Aarhus Universitet Niels Duedahl, adm. direktør, SE Ditlev Engel, tidl. koncernchef for Vestas og Hempe