6. juli 2020

Rapport afdækker store sundhedsproblemer blandt hjemløse migranter

Nyt studie

Mange uregistrerede migranter lever under kummerlige forhold som hjemløse og har brug for basale sundhedstilbud, konkluderer ny rapport.

Istedgade
Foto: Colourbox

”Jeg lever hver eneste dag udenfor, jeg har ingen penge, jeg har ingen mad … jeg får ingen hjælp, og jeg vil meget gerne have hjælp. Jeg er udenfor og har intet sted at tage hjem til … jeg ved ikke, hvorfor jeg stadig er i Danmark.”

Sådan fortæller Rashid, en 57-årig mand med epilepsi fra et land uden for EU, der har opholdt sig på kanten af det danske samfund i 28 år – i dag som hjemløs.

Rashid er samtidig en af 20 cases i en ny rapport, der for første gang tegner et samlet billede af de store sundhedsproblemer, man kan finde blandt hjemløse migranter i Danmark. De opholder sig i landet uden at være registeret hos myndighederne og har derfor ikke har adgang til normale sociale og sundhedsmæssige tilbud.

”Studiet viser, at de uregistrerede og hjemløse migranters sundhedstilstand minder meget om de danske hjemløses,” forklarer Camilla Ida Ravnbøl, der er postdoc ved Institut for Antropologi.

”De kan fejle alt fra mindre infektionssygdomme til komplekse forløb med flere kroniske sygdomme og alkohol- eller stofafhængighed. Den store forskel er bare, at de ikke har adgang til andet end akut sundhedsbehandling. Dermed kan de ikke få ’ikke-akut’ sundhedshjælp, social støtte eller behandling mod alkohol- og stofafhængighed på samme måde som danske borgere.”

Camilla Ida Ravnbøl står sammen med forskningskonsulent Simona Barbu bag rapporten ’Sundhed blandt uregistrerede og hjemløse migranter’, der bl.a. bygger på fire ugers feltarbejde i de københavnske og århusianske gade- og stofmiljøer.

Rapporten og det bagvedliggende studie er igangsat og støttet af for Rådet for Socialt Udsatte, som har ønsket at få bedre indsigt i migranternes særlige sundhedsproblemer og behov. Desuden belyser projektet nogle af de erfaringer og etiske overvejelser, som personer i sundhedssektoren og sociale organisationer har gjort sig i arbejdet med uregistrerede, hjemløse migranter.

Rapporten blev afsluttet i februar 2020, men i et kort efterskrift til studiet kommenterer forfatterne desuden Covid-19-pandemiens negative indflydelse på uregistrerede migranters situation.

De mest påtrængende behov

Samlet munder rapporten ud i en liste over de behov, som det er mest påtrængende at forholde sig til, hvis man gerne vil forbedre migranternes sundhedsforhold. På listen står blandt andet:

  • Mulighed for at kunne give ikke-akut sundhedsbehandling til uregistrerede og hjemløse migranter (’nødvendig’ sundhedsbehandling)
  • Tilbud om behandling af alkohol- og stofafhængighed
  • Bedre muligheder for overnatning og hvile (over længere perioder og især efter indlæggelse)
  • Større klarhed om love og regler, så det bl.a. sikres, at hjemløshed ikke kriminaliseres

Rådet for Socialt Udsatte har parallelt med rapportens offentliggørelse fremlagt fem forslag til, hvordan man politisk kan skabe bedre forhold for det, som rådets formand, Vibe Klarup, kalder en ”voldsomt marginaliseret gruppe mennesker” med behov for hjælp på et basalt niveau.

”Der er brug for, at Christiansborg tager ansvar og bl.a. ændrer i sundhedsloven, så gademigranterne kan få den nødvendige hjælp, mens de nu engang er her – det er forudsætningen for, at de kan hjælpes til en værdig og varig rejse tilbage, hvor de kommer fra,” siger hun i en pressemeddelelse.

Se omtale og find link til rapporten hos Rådet for Socialt Udsatte. Her er det også mulig se en optagelse af det webinar, som rådet afholdte i forbindelse med offentliggørelsen.