19. januar 2016

Ny kandidatstudieordning i antropologi

Fra 1. september 2016 træder den nye kandidatstudieordning i kraft. I den nye studieordning erstattes kurset Nyere Antropologi Teori med det nye kursus Antropologiske Analyser, Feltmetodekurset erstattes med Antropologisk projektdesign, og Feltarbejdet flyttes til 3. semester på uddannelsen. 

Den nye kandidatstudieordning kan findes her: http://antropologi.ku.dk/uddannelser/studieordninger/