10. juli 2014

Ny kandidatstudieordning for antropologi på vej i 2015

For at sammentænke de nye krav fra studiefremdriftsreformen, ministeriets opmærksomhed på dimittendledighed og 12-mands gruppens 10 anbefalinger, og fortsat sikre et højt fagligt niveau på kandidatuddannelsen i antropologi, har Studienævnet for Institut for Antropologi i tæt samarbejde med de fastansatte videnskabelige medarbejdere påbegyndt udviklingen af en ny kandidatstudieordning. Studienævnet har vedtaget nedenstående struktur for kandidatuddannelsen. Det er denne struktur, som danner rammen for den nye studieordning. Den samlede studieordning forventes færdig i foråret 2015, så den kan træde i kraft fra september 2015. 

Kandidatuddannelsen i Antropologi

 

Efterår

Forår

1. år        

Antropological Analytics (15 ECTS)

 

Optional electives (15 ECTS)

  1.   (15 ECTS)
  2. (15 ECTS)
  3.   (15   ECTS)

Project Planning (15 ECTS)

 

Optional courses (15 ECTS)

  2   x 7,5 ECTS

2. år

Fieldwork (completed before week 49) + Data analysis: initial analysis and contract   preparation (week 49, week 4) (30   ECTS)

Thesis + Thesis seminar (30 ECTS)