10. maj 2019

To antropologiske forskningsprojekter modtager midler fra Danmarks Frie Forskningsfond

Forskningsmidler

Henrik Vigh og Matthew Carey modtager forskningsmidler fra Danmarks Frie Forskningsfond.

I alt 215 forskere over hele landet er sikret risikovillige forskningskroner fra Danmarks Frie Forskningsfonds største årlige uddeling af forskningsmidler. To af de nye forskningsprojekter, der netop har fået midler, er forankret ved Institut for Antropologi.

Det ene projekt handler om retsopgør efter krig, mens det andet handler om politiske, etniske og religiøse spændinger blandt tyrkere i Europa.

Retsopgør efter krig

Henrik Erdmann Vigh, professor ved Institut for Antropologi, har modtaget knap 2,9 mio. til et forskningsprojekt, hvor han vil undersøge menneskers økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i de retsopgør, der finder sted efter krigssituationer.

Projektet bliver indledt i september 2019 og løber i tre år på Center for Global Kriminologi.

- Vi fokuserer på Syrien og Irak, der begge er steder, hvor det internationale retssystem står på spring for at komme til. Vi undersøger springet og kigger på, hvordan sådan et overgangsopgør koordineres, forhandles og implementeres, siger Henrik Vigh.

Politiske, etniske og religiøse spændinger blandt tyrkere i Europa

Matthew Carey og Ida Hartmann, Institut for Antropologi, modtager knap 2,9 mio.kr. til projektet Affect and Infrastructure: Turkish Rifts in European Civility.  

De vil undersøge, hvordan polarisering i Tyrkiet skaber nye brudflader blandt tyrkiske migrantbefolkninger i Europa, og hvilke nye alliancer og fraktioner det genererer blandt tyrkiske migranter og deres efterkommere, i relation til majoritets befolkninger, og i forhold til Europæiske nationalstater. Via antropologisk feltarbejde i tyrkiske moskeer, privatskoler og kulturforeninger i Danmark, Tyskland og England, vil de udforske hvordan politiske, etniske og religiøse spændinger ombrydes i hver af de tre lande.

Læs mere her