28. september 2015

Ny bog af professor Kirsten Hastrup tegner levende portræt af Thule

Thule-området  i Nordvestgrønland er udsat for massive forandringer i disse år som følge af klimaforandringerne. I sin nye bog ”Thule på tidens rand”, med fotos af Carsten Egevang, portrætterer professor Kirsten Hastrup områdets befolkning og deres livsbetingelser, som er under hastig forandring

Få steder mærker man effekten af klimaforandringerne så direkte som i det nordlige Grønland. Isen smelter, permafrosten tør og plante- og dyrelivet forandres hastigt.
Professor ved Institut for Antropologi Kirsten Hastrup har gennem de sidste ni år jævnligt besøgt og lavet feltarbejde i Thule-regionen. Dette arbejde er nu blevet til en stort anlagt portræt-bog om regionen. Bogen ”Thule på tidens rand” er rigt illustreret med fotos af biolog og fotograf Carsten Egevang.

Nærmeste naboer 800 km væk
Thule-regionen og dens befolkning var helt isoleret frem til 1818, hvor den første europæiske ekspedition nåede området. Første gang, de blev optalt, var i 1856, og på det tidspunkt boede der omkring 140 mennesker på et område, der strakte sig over en 1000 km lang, indskåret  kyststrækning i det nordvestlige Grønland. De nærmeste naboer sydpå var 800 km væk bag uigennemtrængelige ismasser.

Med etableringen af Thulestationen i 1910 begyndte befolkningen at vokse, blandt andet fordi forsyningerne til området blev mere stabile, men de cirka 700 mennesker der i dag bor i området lever stadig hovedsagelig af fangst, som man altid har gjort her. På bare få år er det imidlertid blevet meget sværere at fange de sæler, narhvaler, hvalrosser, isbjørne og fugle, der traditionelt har udgjort fangstgrundlaget.

- I løbet af de år jeg er kommet i Thule, har jeg set isen smelte hurtigere og hurtigere. Det giver fangerne store problemer med at komme til deres fangststeder, fordi de jager fra kanten af isen – den is der nu smelter væk. Resultatet er affolkede bygder og en usikker tilværelse for områdets beboere, siger Kirsten Hastrup.

- På grund af områdets traditioner for fangst og bestandenes størrelse er det ikke muligt for dem bare at opgradere til mere moderne fangstmetoder; de kan i øvrigt heller ikke bruges i det stadig meget isfyldte vand. De har desuden et kodeks for fangst, der blandt andet skal sikre bæredygtigheden, og det holder de fast i, forklarer Kirsten Hastrup. 

Altid levet på tidens rand
Men selvom klimaforandringerne har store konsekvenser for Thule-regionen, understreger Kirsten Hastrup, at hendes bog ikke skal ses som et testamente over en døende region. Tværtimod fokuserer bogen på den store livskraft, områdets befolkning altid har udvist, og som har hjulpet dem igennem mange svære tider før denne.

- Thules befolkning har altid levet på tidens rand. De har aldrig fået noget forærende. Alligevel har de overlevet her i århundreder gennem alle slags udfordringer. Mange af dem ser selvfølgelig med skepsis på de voldsomme forandringer, men de er samtidig klar til at gribe de muligheder, der måske opstår i form af nye søveje og mere kommercielt fiskeri. De vil gøre meget for at undgå at flytte. Thule er deres hjem. Det er her de har deres rødder, siger Kirsten Hastrup.

Thule på tidens rand” udkommer den 30. september på Lindhardt og Ringhof