24. januar 2018

Ny bachelorstudieordning i antropologi

Fra 1. september 2018 træder den nye bachelorstudieordning i kraft. I den nye bachelorstudieordning er flere kurser blevet revideret, samtidigt er der tilføjet nye kurser til uddannelsen; der er total valgfrihed på alle 45 ECTS valgfag, og så er der mulighed for at arbejde med egen empiri i bachelorprojektet.

Den nye studieordning gælder for nyoptagne studerende fra 1. september 2018 og frem. Studerende fra tidligere årgange fortsætter på den gamle bachelorstudieordning.

Den nye bachelorstudieordning kan findes her: http://antropologi.ku.dk/uddannelser/studieordninger/