14. november 2012

Natasja Kingod, har fået bevilget en erhvervs PhD.

Natasja Kingod, M.Sc. i Antropologi, har fået bevilget en erhvervs PhD.

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Projektet er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center og Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Titlen på projektet er: ”Internetbaserede redskaber til uddannelse og støtte af patienter med type 2 diabetes – Et kvalitativt studie baseret på patienters perspektiver og inddragelse”