3. oktober 2018

Hvornår bliver lyden fra naboen til nabostøj?

Nabostøj

Sandra Lori Petersen, postdoc ved Institut for Antropologi, står bag et nyt forskningsprojekt, der undersøger, hvad beboere i etagebyggeri oplever som generende støj fra naboer.

Støj er ofte årsag til stridigheder mellem naboer, og tidligere forskning har påvist, at støj er sundhedsskadeligt. Støj påvirker mennesker på mange forskellige måder -  i forhold til lydstyrke, men også i forhold til lydens karakter, indhold og den kontekst, den optræder i. 

- Nabostøj er med andre ord ikke en form for støj, hvis gene umiddelbart lader sig måle kvantitativt,  og derfor kan den antropologiske, kvalitative tilgang bidrage til forskningen med vigtig viden, siger antropolog Sandra Lori Petersen, der står bag det tre-årige forskningsprojekt.

Projektet bygger på seks måneders feltarbejde om oplevet støj i et udvalgt etagebyggeri i henholdsvis Københavnsområdet og i Struer i Vestjylland. Formålet er at bidrage til den eksisterende støjforskning ved at indsamle kvalitative beskrivelser af, hvordan beboerne oplever lyden af deres naboer, og derved finde frem til mønstre, der angiver, hvornår beboerne oplever, at lyden bliver til generende støj.

'Hvad er nabostøj ?' løber fra februar 2018 til og med januar 2021 og er forankret på Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Kontakt: Sandra Lori Petersen, tlf. 61 68 05 13

Emner