19. maj 2017

Mennesker giver robotterne liv

Baseret på den rejse robotten ”Telenoid” har foretaget fra et udviklingslaboratorium i Japan til et ældrecenter i Danmark, har Ph.D.-studerende Christina Algreen-Peterson Leeson udført feltarbejde til sit projekt ’Anthropomorphic Robots on the Move’. I sin Ph.D.-afhandling argumenterer hun for, at vi som brugere vælger hvilket liv, vi giver robotterne

Da den menneskelignende robot ”Telenoid” i sin tid blev udviklet i Japan, var der næppe nogen af dens opfindere, der havde forestillet sig, at den en dag ville blive brugt til at sikre socialt engagement blandt borgere i det danske sundhedssystem. Robotten blev nemlig oprindelig skabt til at sætte en fysisk krop på kommunikation mellem mennesker, der var rummeligt adskilt - og så var den i øvrigt skabt med udgangspunkt i det japanske marked.
Alligevel kom robotten til Danmark, hvor den fik et helt andet formål.

Robotten som fortrolig

Igennem den lange rejse fra et udviklingslaboratorium i Japan og til et ældrecenter i Danmark ændrede Telenoid formål, karakter og form mange gange. Christina Algreen-Peterson argumenterer i sin afhandling for, at udvikling, udbredelse og anvendelsen af teknologi langt fra er lineært, men præges af de grupper, der håndterer teknologien og hvilket formål, de har med den. Hver gruppe, der har teknologien i sine hænder, anvender og udvikler den efter deres behov.

 – Det blev tydeligt i Telenoids møde med borgerne på et dansk ældrecenter. Her blev Telenoid brugt som en fortrolig, hvor det vigtige var den fysiske tilstedeværelse af Telenoid, ikke den person, den skulle erstatte. Det var stik modsat den oprindelige intention med netop at kunne sprænge rammerne for den fysiske tilstedeværelse, forklarer Christina Algreen-Peterson.

Robotterne er hvad vi gør dem til

Én ting er robotteknologi, der hjælper os usynligt igennem hverdagen, men hvordan reagerer vi som samfund på menneskelignende robotter, der pludselig aflaster gamle og opbygger nye sociale relationer med samfundets ældste? Det var det, der skete, da Telenoid rykkede ind på et ældrecenter i Danmark. Og sammen med robotten rykkede også de etiske spørgsmål med.
Christina Algreen-Peterson ser reaktionerne på teknologien som et tveægget sværd, hvor teknologi kan være både skabende og destruktiv. Derfor bliver robotter inden for velfærden ofte mødt med en tvivl om, hvorvidt teknologien gør de varme hænder kolde, eller tværtimod frigør flere af dem.

- Men Telenoid kan ikke noget alene. Uden engagement fra de varme hænder er teknologien ikke levende og kan ikke blive en aktiv spiller i en borgers hverdag. Robotterne bliver ikke mere levende end det, vi gør dem til, og de kan ikke mere, end det vi giver dem lov til. Uanset det tekniske håndværk, der ligger bag robotten, så afhænger dens liv i sidste ende af det liv, brugeren giver den.

Christina Algreen-Peterson forsvarede sin afhandling ” Anthropomorphic Robots on the Move” I januar 2017 ved Institut for Antropologi