19. marts 2013

Tværfagligt projekt: "Living with Statins"

Som en del af et samlet projekt under ledelse af Professor Flemming Dela fra Sundhedsvidenskab, har post doc. ved Institut for Antropologi, Bjarke Oxlund, fået bevilliget 4 mio. kr. fra Københavns Universitets 2016-pulje.

Tre forskellige perspektiver på kolesterolsænkende medicin
Projektet, der hedder Living with statins – High cholesterol values in the blood – a social, medical, and personal perspective, skal undersøge brugen af kolesterolsænkende medicin i Danmark ud fra tre forskellige faglige perspektiver (hhv. sundhed, medier, og antropologi). 

Med udgangspunkt i studier af én gruppe af borgere, som er på kolesterolsænkende statiner, vil projektet undersøge:

  • Hvordan indtag af statiner påvirker den enkeltes hverdagspraksis samt selv- og kropsopfattelse.
  • Hvordan information om risici og behandling af forhøjet kolesterol viderebringes.
  • Hvilken indflydelse brugen af statiner har på musklernes energidannelse.
Bjarke Oxlund, Institut for Antropologi

Bjarke Oxlund, Institut for Antropologi

Tværfagligt samarbejde med antropologisk delelement
Den antropologiske forskningsinteresse udfoldes primært i undersøgelsen af praksis og identitet. Da det tværfaglige projekt imidlertid undersøger den samme gruppe borgere med brug af fælles spørgeskemaer og udviklingen af en fælles database, er den overordnede intention at fremme tværfagligt samarbejde på tværs af de tre delelementer og derigennem opnå et mere sammenhængende udbytte.

Den totale projektbevilling er på lidt over 20 mio. kr. og indebærer udover løn- og projektmidler til Bjarke Oxlund også et ph.d.-stipendiat til en kandidat med interesse for og kvalifikationer indenfor medicinsk antropologi.