13. september 2018

’Jeg har haft det sådan at bare at gå ud med en skraldespand var en heldags-opgave. Nu kan jeg godt gå ud med den skraldespand’

Kultur på recept

Kan sang, tegning og musik hjælpe sygemeldte med stress eller angst? Det er omdrejningspunktet for antropologisk undersøgelse af en ti-ugers intervention med kultur. 

En ny antropologisk undersøgelse dykker ned i, hvordan sygemeldte med stress, lettere depression eller angst, oplever at få 'kultur på recept'. Antropolog Nanna Hauge Kristensen har undersøgt et ti-ugers rehabiliteringsforløb med kulturelle aktiviteter, hvor hun har fulgt flere hold igennem hele deres forløb blandt andet ved selv at deltage og tale med deltagerne og underviserne undervejs.

- De, som gennemførte forløbet, beskriver selv et positivt udbytte. En del beskriver et skifte i perspektiv, hvor sygdom fylder mindre og opmærksomheden bliver mere udadvendt. Der opstår hverdagsoplevelser, som bringer glæde, f.eks. at lægge mærke til nuancer i naturen, trække vejret dybere eller synge i bilen. De beskriver også følelsen af at kunne holde fri fra sin sygdom og at blive mindet om eller opdage glæden ved kreativitet, fortæller antropolog Nanna Hauge Kristensen, der har udarbejdet undersøgelsen som videnskabelig assistent hos Center for Sund Aldring og Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Hvorfor falder nogle fra?

Cirka en tredjedel af deltagerne på de hold, Nanna Hauge Kristensen fulgte, faldt fra undervejs. Flere af disse personer har antropologen også talt med:

-Nogle fortalte, at der var opstået større problemer i deres privatliv, eller at de ikke var klar til at indgå i et fællesskab på grund af sygdom som f.eks. social angst, fortæller Nanna Hauge Kristensen.

Den kvalitative undersøgelse kan ikke i sig selv konkludere på, om den ti ugers intervention 'Kulturstyrke' virker efter hensigten – det vil sige, om den eksempelvis leder til en større jobparathed for de sygemeldte.

- Målet med rapporten har i stedet været at få en dybere indsigt i virkningerne, og hvordan de smitter af på deltagernes øvrige liv. Det er ikke nok at forstå rehabilitering som en tilbagevenden til dét, der var. Det var den tilstand, der gjorde deltagerne syge. I stedet giver det mening at tænke i re-orientering, da deltagerne ønsker at finde nye måder at være i livet på, siger Nanna Hauge Kristensen. 

Et åndehul

Undersøgelsen viser også, at deltagernes indstilling er helt forskellig.  En deltager havde ikke troet, at han kunne synge og beskriver korsang som 'grænseoverskridende', men han beskriver også et positivt udbytte:

 - Jeg har haft det sådan, at bare dét at gå ud med en skraldespand var en heldagsopgave. Nu kan jeg godt gå ud med den skraldespand, siger han.

Ligesom flere andre deltagere omtaler han tilbuddet som en øjenåbner og et åndehul, da der ikke er fokus på sygdommen: 

 Der er bare plads til, at vi er mennesker. Vi er ikke per definition syge eller skæve, eller hvad der nu er af fortolkninger. Her er vi bare, siger han.

Kontakt: Nanna Hauge Kristensen tlf: 23 61 84 67. 

Rapport: Styrker Kulturstyrke? En antropologisk undersøgelse af Kultur på recept i Vordingborg Kommune, Nanne Hauge Kristensen, Center for Sund aldring og Institut for Antropolog, Københavns Universitet. Rapporten bygger på et feltarbejde fra efteråret 2017.