23. november 2012

Nordisk Ministerråds konference om menneskehandel

Ph.d.-stipendiat Trine Mygind Korsby skal være taler på Nordisk Ministerråds og den finske Minoritetsombudsmands konference om menneskehandel og arbejdslivet. Konferencen åbnes af den finske justitsminister og afholdes i Helsinki d.27.-28. november. Konferencen vil fokusere på menneskehandel til tvangsarbejde i et tværsektorielt perspektiv.