13. februar 2019

Kan digitale teknologier øge kvalitet i ældreplejen?

Velfærdsteknologi

Antropologer står bag et nyt forskningsprojekt, der undersøger brugen af velfærdsteknologi i ældreplejen.

Antropologerne Nete Schwennesen og Line Hillersdal står bag et nyt forskningsprojekt om velfærdsteknologi i ældreplejen.

Projektet bygger på etnografisk feltarbejde i kommuner og virksomheder og vil undersøge måder, hvorpå data og teknologier produceres og behandles i møder mellem ældre, sundhedsprofessionelle, algoritmer og digitale apparater. Og hvordan disse data og teknologier medvirker til etableringen af nye omsorgsrelationer i ældreplejen.

Formålet er at bruge denne viden til bedre at forstå betydningen af den stigende digitalisering af velfærdsydelser i Danmark, og hvordan den påvirker forholdet mellem den danske velfærdsstat og dets ældre borgere i det 21. århundrede.

- Der investeres i øjeblikket massivt i udviklingen af nye velfærdsteknologier til ældreplejen, og håbet er at opnå mere effektivitet og bedre kvalitet i en sektor, som er under pres. Men på nuværende tidspunkt ved vi ikke særligt meget om, hvordan denne udvikling påvirker de ældre borgere, ældreomsorgen og professionel praksis i det hele taget. Hvilke forestillinger om aldring er indlejret i teknologierne? Hvad betyder det for ældre borgere, at omsorg i stigende grad medieres af algoritmer og teknologi? siger Nete Schwennesen, lektor ved Institut for Antropologi

- Udviklingen har også betydet, at viden om ældre i form af data i stadig stigende grad produceres og cirkulerer i samfundet og på tværs af velfærdsstatens sektorer. Hvad sker der med den viden, hvor rejser den hen, og hvilke etiske og sociale spørgsmål rejser den? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil kigge nærmere på, siger hun.

Projektet løber indtil udgangen af 2023 og udvikles i samarbejde med ældre borgere, praktikere og patientforeninger. Forskningen er støttet af Veluxfonden og Nordea-fonden og er forankret hos Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.