5. august 2014

Institutleder Helle Samuelsen forsvarer antropologien i Politiken

Som svar på en leder i Politiken, der udråbte antropologien blandt de store tabere på arbejdsmarkedet, har institutleder Helle Samuelsen skrevet et debatindlæg, der gør op med forældede og fejlagtige opfattelser af antropologiens manglende relevans for arbejdsmarkedet. Indlægget blev trykt i avisen søndag den 3. august og lyder således:

AF LEDEREN i Politiken 31.7. kunne man som læser få det meget fejlagtige indtryk, at antropologi på Københavns Universitet gennem tiden har produceret tusindvis af arbejdsløse akademikere.
Der er en ærgerlig tendens til at fremhæve enkelte fag, blandt andet antropologi, som særligt irrelevante og uden fokus på arbejdsmarkedet. Disse påstande savner imidlertid enhver saglig begrundelse.
Nyuddannede antropologer skal rigtig nok arbejde lidt hårdere for at få det første job sammenlignet med de samfundsvidenskabelige professionsuddannelser som økonomi og psykologi. Til gengæld finder langt de fleste i løbet af få år stabilt fodfæste på arbejdsmarkedet, og den tendens er stigende.

Mange humanistiske og samfundsvidenskabelige fag har de senere år arbejdet med en række tiltag, der skal målrette kandidaterne endnu mere i forhold til arbejdsmarkedet.
På antropologi har vi blandt andet oprettet flere specialiseringslinjer med særligt fokus på at anvende antropologiske metoder i erhvervslivet. Det har vi blandt andet gjort for at imødekomme store danske virksomheders stigende efterspørgsel på antropologer.
Et eksempel er Coloplast, der fremhæver antropologer som virksomhedens primære vækstskabere og produktudviklere, fordi antropologerne er eksperter i brugerinddragelse.

Ingen ved, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om fem år, når de nyoptagne studerende er færdige kandidater. Alligevel er det selvfølgelig vigtigt at diskutere kvalificerede og velbegrundede bud.
Et sådant giver Ugebrevet Mandag Morgen i rapporten Danmark som innovativ frontløber. Den peger blandt andet på, at antropologiske kernekompetencer bliver essentielle på morgendagens arbejdsmarked, hvor sociale processer, kulturforståelse og brugerinddragelse vil veje mindst lige så tungt som grundforskning og avanceret teknologi.

Når antropologi på KU med et adgangskrav på 10,9 vedbliver at være blandt de 10 mest eftertragtede studier i landet, skyldes det ikke en blåøjet og arbejdsmarkedsforskrækket idealisme hos vores studerende.
Det er derimod udtryk for en velbegrundet tiltro til, at fremtidens arbejdsmarked i stadig højere grad vil efterspørge samfundsvidenskabelige kandidater med stærke metodiske kompetencer, som kan skabe vækst, innovation, øget produktivitet og relevant forskning i både den private og offentlige sektor.

Af Helle Samuelsen, Institutleder på Institut for Antropologi